Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 32. Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm có đáp án

  • 1223 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi vật chuyển động tròn đều lực hướng tâm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

C - đúng vì lực (hay hợp lực) tác dụng lên vật chuyển động tròn đều hướng vào tâm quỹ đạo gọi là lực hướng tâm.


Câu 2:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

B – đúng vì hợp lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều đóng vai trò là lực hướng tâm.


Câu 3:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

A, C, D - đúng.

B – sai vì trọng lực luôn có phương thẳng đứng hướng xuống, lực nén của ô tô lên mặt cầu luôn vuông góc với mặt bị ép, khi ở đỉnh cầu thì trọng lực và lực ép mới cùng hướng, còn ở các vị trí khác thì chúng không cùng hướng.


Câu 4:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

A, C – đúng vì vật chịu tác dụng của các lực cân bằng thì vật sẽ chuyển động thẳng đều.

B – đúng vì hợp lực tác dụng lên vật F=ma nên hợp lực và gia tốc cùng hướng.

D – sai vì vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn quanh Trái Đất là do có lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh đóng vai trò lực hướng tâm.


Câu 5:

Gia tốc hướng tâm có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Gia tốc hướng tâm có đặc điểm:

- có phương trùng với bán kính đường tròn quỹ đạo.

- có chiều luôn thay đổi và luôn hướng vào tâm quỹ đạo.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận