Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 33. Biến dạng của vật rắn có đáp án

  • 908 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mức độ biến dạng của thanh rắn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Mức độ biến dạng của thanh rắn phụ thuộc vào những yếu tố:

- Bản chất của thanh rắn.

- Độ lớn của ngoại lực tác dụng vào thanh.

- Tiết diện ngang của thanh.


Câu 2:

Giới hạn đàn hồi là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Giới hạn đàn hồi có thể được hiểu theo các cách khác nhau:

- Là giá trị của ngoại lực tác dụng vào vật rắn mà khi vượt qua giá trị ấy vật rắn bị biến dạng không thể tự lấy lại kích thước và hình dạng ban đầu.

- Là giới hạn trong đó vật rắn còn giữ được tính đàn hồi của nó.

- Là giới hạn mà khi vượt qua nó vật rắn không còn giữ được tính đàn hồi của vật nữa.


Câu 3:

Vật nào dưới đây biến dạng kéo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

A, B, D – là biến dạng nén.

C – là biến dạng kéo.


Câu 4:

Vật nào dưới đây biến dạng nén?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

A, B – biến dạng kéo

C – biến dạng uốn

D – biến dạng nén.


Câu 5:

Chọn đáp án sai. Lực đàn hồi của lò xo

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Lực đàn hồi không phải là nguyên nhân gây ra biến dạng. Lực đàn hồi của lò xo:

- xuất hiện khi lò xo biến dạng.

- chống lại nguyên nhân làm nó biến dạng.

- có xu hướng đưa nó về hình dạng và kích thước ban đầu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận