Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 34. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng có đáp án

  • 890 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khối lượng riêng của một chất là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.


Câu 2:

Chọn đáp án đúng. Công thức tính khối lượng riêng của một chất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.


Câu 3:

Đơn vị của khối lượng riêng của một chất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Đơn vị của khối lượng riêng của một chất: kgm3 hoặc gcm3


Câu 4:

Một cuốn sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang, chỉ ra cặp lực cân bằng trong trường hợp trên.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

A - đúng vì hai lực này cùng phương, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau, cùng tác dụng lên một vật.

B - sai vì hai lực này cùng phương, cùng chiều nên không cân bằng nhau.

C - sai vì hai lực này tác dụng lên hai vật khác nhau.

D – sai vì cuốn sách đứng cân bằng do chịu tác dụng của cặp lực cân bằng là trọng lực và phản lực của mặt bàn lên cuốn sách.


Câu 5:

Chọn đáp án đúng nhất. Tác dụng của áp lực lên mặt bị ép càng lớn khi nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Tác dụng của áp lực lên mặt bị ép càng lớn khi nào khi cường độ áp lực càng lớn và diện tích mặt bị ép càng nhỏ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận