Dạng 3. Xác định độ dịch chuyển – độ dịch chuyển tổng hợp của vật có đáp án

  • 111 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

A - đúng, độ dịch chuyển là đại lượng vectơ kí hiệu là

B - đúng, vì độ dịch chuyển phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối, hướng chuyển động và chiều dương của trục tọa độ được chọn.

C - đúng.


Câu 5:

Một ô tô chuyển động trên đường thẳng. Tại thời điểm t1, ô tô ở cách vị trí xuất phát 5 km. Tại thời điểm t2, ô tô cách vị trí xuất phát 12 km. Từ t1 đến t2, độ dịch chuyển của ô tô đã thay đổi một đoạn bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Do ô tô chuyển động trên một đường thẳng nên ta tính được:

Độ dịch chuyển của ô tô từ thời điểm t1 đến t2Δd=125=7km 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận