Dạng 5. Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình có đáp án

  • 111 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Với tốc độ trung bình 24 km/h, người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu ki lô mét trong 75 phút?

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Quãng đường  s=v.t=24.7560=30km


Câu 2:

Một máy bay trong 2,5 giờ bay được 1,6.103 km. Tìm tốc độ trung bình của máy bay.

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Tốc độ trung bình:  v=st=1,6.1032,5=640km/h


Câu 3:

Hai anh em bơi trong bể bơi thiếu niên có chiều dài 25 m. Hai anh em xuất phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi thì người em dừng lại nghỉ, còn người anh quay lại bơi tiếp về đầu bể mới nghỉ. Quãng đường bơi được và độ dịch chuyển của hai anh em.

Xem đáp án

Đáp án đúng là D

Người em: chuyển động thẳng, không đổi chiều.

Người anh: chuyển động thẳng, có đổi chiều quay lại vị trí xuất phát.

 dem=25m;danh=0;sem=25m;sanh=50m.


Câu 5:

Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường đi và về.

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường đi và về:

 vtb=dt1+t2=0t1+t2=0km/h

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận