Dạng 7. Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của chuyển động thẳng có đáp án

  • 82 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho đồ thị dịch chuyển – thời gian của một vật như hình vẽ. Trong những khoảng thời gian nào, vật chuyển động thẳng đều?

Cho đồ thị dịch chuyển – thời gian của một vật như hình vẽ. Trong những khoảng thời gian nào, vật chuyển động thẳng đều (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1: độ dốc đồ thị dương, vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương.

Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2: đồ thị nằm ngang, song song với trục thời gian, vật đứng yên.

Trong khoảng thời gian từ t2 đến t3: độ dốc đồ thị âm, vật chuyển động thẳng đều theo chiều ngược lại.


Câu 2:

Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một vật được vẽ ở hình dưới. Xác định quãng đường và độ dịch chuyển của xe sau 10 giây chuyển động.

Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một vật được vẽ ở hình dưới (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là A.

- Từ đồ thị, ta thấy

+ Ở giây thứ 2: xe ở vị trí cách điểm xuất phát 4 m.

+ Ở giây thứ 4: xe ở vị trí cách điểm xuất phát 4 m

+ Ở giây thứ 8: xe trở về vị trí xuất phát

+ Ở giây thứ 10: xe ở vị trí cách điểm xuất phát 1 m theo chiều âm

- Quãng đường đi được của xe sau 10 giây chuyển động là: s = 4 + 4 +1 = 9(m)

- Độ dịch chuyển của xe sau 10 giây là: d = −1 − 4 + 4 = −1(m)


Câu 3:

Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian cho biết sự phụ thuộc của các đại lượng nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian cho biết sự phụ thuộc của các đại lượng độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển.


Câu 4:

Cho đồ thị độ dịch chuyển - thời gian như hình dưới. Đặc điểm của đồ thị này.

Cho đồ thị độ dịch chuyển - thời gian như hình dưới. Đặc điểm của đồ thị này. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cho đồ thị độ dịch chuyển - thời gian như hình dưới. Đặc điểm của đồ thị này. (ảnh 2)

Ta nhận thấy đồ thị có đường gấp khúc, một đoạn có độ dốc dương, một đoạn độ dốc âm nên đoạn độ dốc âm vật chuyển động theo chiều ngược lại.


Câu 5:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án đúng là D.

Đồ thị dịch theo thời gian của chuyển động thẳng là một đường thẳng qua gốc tọa độ không nhất thiết phải là một đường thẳng song song với trục hoành Ot. Trường hợp này chỉ xảy ra khi vật đứng yên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận