Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 7: Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian có đáp án

  • 2741 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây vận tốc và tốc độ có độ lớn như nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là A.

A - đúng vì trong trường hợp này độ dịch chuyển và quãng đường đi được có độ lớn bằng nhau nên vận tốc và tốc độ có độ lớn như nhau.

B – sai vì chuyển động thẳng, nếu vật đổi chiều thì vận tốc và tốc độ sẽ khác nhau.

C – sai vì nếu không phải là chuyển động thẳng thì độ dịch chuyển và quãng đường khác nhau, dẫn đến tốc độ và vận tốc khác nhau.

D – sai.


Câu 2:

Hãy chỉ ra câu không đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là D.

D - sai vì chuyển động của một pit-tông trong xi lanh là chuyển động thẳng nhưng không đều.


Câu 3:

Khi vật chuyển động thẳng với vận tốc không đổi (v > 0). Hình nào sao đây biểu diễn đồ thị độ dịch chuyển thời gian của vật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là A.

A - đúng vì trường hợp này phương trình độ dịch chuyển thời gian d = v.t có dạng hàm số y = a.x với a > 0.


Câu 4:

Khi vật đang chuyển động thẳng, theo chiều dương, nếu đổi chiều chuyển động thì trong khoảng thời gian chuyển động ngược chiều đó đồ thị độ dịch chuyển – thời gian có dạng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là B.

B - trường hợp này phương trình độ dịch chuyển - thời gian có dạng của hàm số \[{\rm{y = ax + b}}\]với (\[a < 0,b > 0\]).


Câu 5:

Chọn câu SAI.

Một người đi bộ trên một con đường thẳng. Cứ đi được 10 m thì người đó lại nhìn đồng hồ và đo khoảng thời gian đã đi. Kết quả đo được ghi trong bảng sau:

Lần

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d (m)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

t(s)

8

8

10

10

12

12

12

14

14

Xem đáp án

Đáp án đúng là D.

Sử dụng công thức tính vận tốc trung bình: \[{\rm{v = }}\frac{{\rm{d}}}{{\rm{t}}}\]

A - đúng.

B - đúng.

C - đúng.

D - sai vì vận tốc trung bình trên cả quãng đường là \[{\rm{v = }}\frac{{\rm{d}}}{{\rm{t}}}\], đầu bài chưa nói rõ người này có đổi chiều chuyển động ở điểm nào hay không nên ta chưa biết rõ d bằng bao nhiêu.


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phạm Huyền Trang

K

1 năm trước

Khánh Huyền

Bình luận


Bình luận

Mochi Min
22:37 - 26/10/2022

câu 8 D mới đúng

MDung Manjiro :3
21:56 - 03/11/2023

Câu 8 D chứ có phải đồ thị vận tốc- thời gian đâu mà 2 vật đều chuyển động thẳng đều ?