Trắc nghiệm Vật lí 11 Cánh diều Bài 2. Một số dao động điều hoà thường gặp có đáp án

  • 137 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khi gắn vật nặng có khối lượng m1 = 0,9 kg vào một lò xo có khối lượng không đáng kể, hệ dao động điều hòa với chu kì Τ1=1,5s. Khi gắn một vật khác có khối lượng m2 vào lò xo thì hệ dao động với chu kì Τ2=0,5s. Khối lượng m2 bằng

Xem đáp án

Ta có Τ1Τ2=m1m2=1,50,5=3m2=m19=0,1 kg.

Đáp án đúng là A


Câu 3:

Trong dao động điều hòa của một con lắc lò xo, nếu giảm khối lượng của vật nặng đi 4 lần thì chu kì của con lắc lò xo sẽ

Xem đáp án

Ta có Τ=2πmk. Khi m'=m4Τ'=2πm4k=Τ2. 

Đáp án đúng là C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận