Trắc nghiệm Vật lí 11 KNTT Bài 4: Bài tập về giao động điều hòa có đáp án

  • 603 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian?

Xem đáp án

Khi một vật dao động điều hòa cơ năng, biên độ, chu kì không đổi theo thời gian.

Đáp án đúng là D.


Câu 2:

Đồ thị của dao động điều hòa là

Xem đáp án

Đồ thị của dao động điều hòa là một đường hình sin.

Đáp án đúng là A.


Câu 3:

Chu kì của dao động điều hòa là

Xem đáp án

Chu kì của dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần.

Đáp án đúng là C.


Câu 4:

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo có chiều dài 10 cm. Biên độ của dao động là

Xem đáp án

Biên độ của dao động là: A=L2=102=5(cm).

Đáp án đúng là B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận