Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 1: (có đáp án) Bài tập đo độ dài (phần 2)

  • 1899 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 55 phút

Câu 1:

Độ chia nhỏ nhất của thước là:

Xem đáp án

Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là đFộ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước   

Đáp án B.


Câu 2:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án

Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước

Đáp án A


Câu 3:

Độ chia nhỏ nhất của thước là:

Xem đáp án

Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước

Đáp án: A


Câu 4:

Khi dùng thước để đo kích thước của một vật em cần phải:

Xem đáp án

Khi dùng thước để do kích thước đầu tiên phải ước lượng độ dài vật cần đo để chọn được thước đo thích hợp, sau đó xem GHĐ và ĐCNN của thước đó

=> Thực hiện cả 3 yêu cầu trên

Đáp án: D


Câu 5:

Khi sử dụng thước đo ta phải:

Xem đáp án

Khi sử dụng thước đo ta phải biết cả giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nó

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

김지원
08:09 - 30/11/2020

5 sao