Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 11: (có đáp án) Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng (phần 2)

  • 936 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 43 phút

Câu 1:

Khối lượng riêng của một chất được xác định bởi biểu thức

Xem đáp án

Khối lượng riêng của một chất được xác định bởi biểu thức: D=mV

Đáp án: A


Câu 2:

Khối lượng riêng của một chất được xác định bởi biểu thức:

Xem đáp án

Khối lượng riêng của một chất được xác định bởi biểu thức: D=mV

Đáp án: A


Câu 3:

Đơn vị của khối lượng riêng là gì:

Xem đáp án

Đơn vị của khối lượng riêng là: kgm3

Đáp án: C


Câu 4:

Đơn vị của khối lượng riêng là:

Xem đáp án

Đơn vị của khối lượng riêng là: kgm3

Đáp án: C


Câu 5:

Trong các đơn vị sau đơn vị nào không phải là đơn vị của khối lượng riêng:

Xem đáp án

Đơn vị của khối lượng riêng có thể là:

gcm3,kgcm3,kgm3

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận