Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 12: (có đáp án) Bài tập máy cơ đơn giản (phần 2)

  • 815 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 44 phút

Câu 1:

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ:

Xem đáp án

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật.

Đáp án: B


Câu 2:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực…………trọng lượng của vật.

Xem đáp án

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật.

Đáp án: B


Câu 3:

Các loại máy cơ đơn giản thường dùng gồm:

Xem đáp án

Các máy cơn đơn giản thường dùng là: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy và ròng rọc

Đáp án: B


Câu 4:

Các loại máy cơ đơn giản thường dùng gồm:

Xem đáp án

Các máy cơn đơn giản thường dùng là: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy và ròng rọc

Đáp án: D


Câu 5:

Khi sử dụng mặt phẳng nghiêng để kéo vật, muốn dễ dàng hơn ta phải:

Xem đáp án

Khi sử dụng mặt phẳng nghiêng để kéo vật muốn dễ dàng hơn hay là lực kéo càng nhỏ đi thì ta phải giảm độ nghiêng của mặt phẳng bằng cách giảm độ cao mặt phẳng nghiêng

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận