Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 19 (có đáp án) Bài tập sự nở vì nhiệt của chất lỏng (phần 2)

  • 1067 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Chất lỏng nở ra khi nóng lên và bị co lại khi lạnh đi


Câu 2:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án

Đáp án D

Chất lỏng nở ra khi nóng lên và bị co lại khi lạnh đi. Các chất lỏng khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.


Câu 3:

Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một chất lỏng?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có, khi đun nóng một chất lỏng ⇒ chất lỏng nở ra ⇒ thể tích của chất lỏng tăng


Câu 4:

Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một chất lỏng?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có, khi đun nóng một chất lỏng ⇒ chất lỏng nở ra ⇒ thể tích của chất lỏng tăng

Lại có D=mV, khối lượng chất lỏng không đổi nên khối lượng riêng của chất lỏng giảm


Câu 5:

Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi làm lạnh một chất lỏng? Chọn phát biểu sai.

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có, khi làm lạnh một chất lỏng ⇒ chất lỏng co lại ⇒ thể tích của chất lỏng giảm

Lại có D=mV, khối lượng chất lỏng không đổi nên khối lượng riêng của chất lỏng tăng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận