Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 9: (có đáp án) Lực đàn hồi (phần 2)

  • 1134 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 38 phút

Câu 1:

Lực đàn hồi của lò xo:

Xem đáp án

Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện khi lò xo bị biến dạng, mà lò xo bị biến dạng khi lò xo bị nén hoặc bị kéo dãn

Đáp án: D


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về lực đàn hồi là đúng?

Xem đáp án

Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện khi lò xo bị biến dạng, mà lò xo bị biến dạng khi lò xo bị nén hoặc bị kéo dãn

Đáp án: D


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án

Giới hạn đàn hồi là độ biến dạng lớn nhất mà vật đàn hồi có thể trở về trạng thái ban đầu và mỗi vật đàn hồi đều có giới hạn đàn hồi của nó

Đáp án: A


Câu 4:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án

Giới hạn đàn hồi là độ biến dạng lớn nhất mà vật đàn hồi có thể trở về trạng thái ban đầu và mỗi vật đàn hồi đều có giới hạn đàn hồi của nó.

→ Phương án C - sai

Đáp án: C


Câu 5:

Lực nào dưới đây là lực đàn hồi:

Xem đáp án

Ta có: Lực đàn hồi xuất hiện khi vật có tính chất đàn hồi bị biến dạng

A – Không phải là lực đàn hồi

B – Không phải lực đàn hồi

C – Là lực đàn hồi

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận