Trắc nghiệm Vật lí 7 Bài tập cách tính tần số âm cực hay, có đáp án

  • 1395 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 4 phút

Câu 1:

Một dây đàn dao động trong 2 giây thực hiện được 1000 dao động thì tần số dao động của dây đàn là:

Xem đáp án

Số dao động dây đàn thực hiện được trong 1 giây là: 1000 : 2 = 500 Hz

Vậy tần số dao động của dây đàn là 500 Hz.

Chọn B


Câu 3:

Có hai con lắc, trong cùng một khoảng thời gian con lắc thứ nhất thực hiện được 10 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 15 dao động. Tần số dao động của con lắc nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ?

Xem đáp án

Vì trong cùng một khoảng thời gian t, con lắc thứ nhất thực hiện được 10 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 15 dao động.

Tần số của con lắc thứ nhất là : 10/t

Tần số của con lắc thứ hai là: 15/t

Tỉ số về tần số của con lắc thứ hai so với con lắc thứ nhất là: 15/t : 10/t = 1,5

Vậy tần số dao động của con lắc thứ hai lớn hơn và lớn hơn 1,5 lần.

Chọn B


Câu 4:

 Người ta đo được tần số dao động của một số dao động như sau:

Hãy xác định dao động nào có tần số lớn nhất ?

Xem đáp án

Trong một giây vật dao động được 70 dao động tức là tần số là 70 Hz.

Trong một phút vật dao động 1500 dao động, đổi 1 phút = 60 giây.

vậy tần số của dao động là: 1500 : 60 = 25 Hz.

Như vậy vật dao động có tần số 200 Hz là vật có tần số lớn nhất.

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dung Dao
15:50 - 02/01/2022

xứng đáng 4 sao