Trắc nghiệm Vật lí 7 Yếu tố nào quyết định độ to của âm?

  • 1285 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 3 phút

Câu 1:

Yếu tố nào quyết định độ to của âm?

Xem đáp án

Yếu tố biên độ dao động âm quyết định độ to của âm.

Chọn A


Câu 2:

Các vật phát âm có số liệu như sau âm nào sẽ trầm và to?

Xem đáp án

Để đo độ to của âm, người ta dùng đơn vị là dB, số dB càng lớn tức là âm càng to.

Âm có tần số càng lớn thì càng cao, âm có tần số càng thấp thì càng trầm.

Vậy trong các âm trên, âm có tần số 50 Hz trầm hơn, và âm có độ to 100 dB là to hơn.

Chọn A


Câu 3:

Tiếng ồn trong sân trường vào giờ ra chơi vào khoảng

Xem đáp án

Tiếng ồn trong sân trường vào giờ ra chơi vào khoảng 60 dB

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận