Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 10 (có đáp án): Lực kế, Phép đo lực, Trọng lượng và khối lượng

  • 1372 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Công dụng của lực kế là:

Xem đáp án

Lực kế dùng để xác định lực (do lực)

⇒ Đáp án C

 


Câu 2:

Chọn câu không đúng

Xem đáp án

Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của nó là câu không đúng

⇒ Đáp án D

 


Câu 3:

Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết

Xem đáp án

Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết khối lượng của vật đó

⇒ Đáp án C

 


Câu 4:

Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì người ta phải dùng:

Xem đáp án

Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì phải dùng lực kế và bình chia độ ⇒ Đáp án D.

 


Câu 5:

Câu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

 Lực kế dùng để đo lực ⇒ A sai.

- Khi cân một túi kẹo thì ta quan tâm đến khối lượng của túi kẹo ⇒ C sai

- Khi một ô tô tải chạy qua một chiếc cầu yếu, nếu trọng lượng của ô tô quá lớn sẽ có thể làm gãy cầu ⇒ D sai

Vậy đáp án đúng là B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận