Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 13 (có đáp án): Máy cơ đơn giản

  • 1105 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Máy cơ đơn giản:

Xem đáp án

- Mặt phẳng nghiêng không làm thay đổi hướng của lực ⇒ A sai.

- Các máy cơ đơn giản không được lợi gì về công, lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi ⇒ B, C sai.

- Khi dùng các máy cơ đơn giản để nâng vật lên cao thường cho ta lợi về lực hoặc thuận tiện cho việc thay đổi hướng của lực ⇒ các máy cơ đơn giản giúp con người nâng vật nặng lên cao dễ dàng hơn.

⇒ Đáp án D


Câu 2:

Những loại máy móc, dụng cụ nào sau đây sử dụng nguyên lí của các máy cơ đơn giản:

Xem đáp án

Cầu bập bênh hoạt động dựa trên nguyên tắc đòn bẩy

⇒ Đáp án A

 


Câu 3:

 Chọn câu sai. Trường hợp nào sau đây có thể dùng máy cơ đơn giản?

Xem đáp án

Cả 3 trường hợp đều có thể dùng máy cơ đơn giản ⇒ Đáp án D

 


Câu 4:

Người ta thường sử dụng ròng rọc để làm các việc nào sau đây?

Xem đáp án

Đưa xô vữa lên cao, kéo thùng nước từ giếng lên thường sử dụng ròng rọc

⇒ Đáp án D

 


Câu 5:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực…………trọng lượng của vật.

Xem đáp án

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực ít nhất bằng trọng lượng của vật

⇒ Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Gấu Gacha

very good

Bình luận


Bình luận