Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 15 (có đáp án): Đòn bẩy

  • 1008 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Nếu đòn bẩy quay quanh điểm tựa O, trọng lượng của vật cần nâng tác dụng vào điểm O1 của đòn bẩy, lực nâng vật tác dụng vào điểm O2 của đòn bẩy thì dùng đòn bẩy được lợi về lực trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án

Điểm tác dụng lực càng xa điểm tựa O thì lực tác dụng càng nhỏ.

- Để dùng đòn bẩy được lợi thì OO2>OO1.

⇒ Đáp án C


Câu 2:

Chọn phát biểu sai khi nói về tác dụng của đòn bẩy

Xem đáp án

Tác dụng của đòn bẩy là giảm lực kéo hoặc đẩy vật

⇒ Đáp án B


Câu 3:

 Trong các dụng cụ sau đây, dụng cụ nào là đòn bẩy?

Xem đáp án

Dụng cụ hoạt động như một đòn bẩy là mái chèo

⇒ Đáp án B

 


Câu 4:

Điều kiện nào sau đây giúp người sử dụng đòn bẩy để nâng vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật?

Xem đáp án

Khi OO2 > OO1  thì F2 F1 nghĩa là khi khoảng cách từ điểm tựa đến điểm tác dụng lực lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa đến điểm đặt vật thì lực tác dụng nhỏ hơn trọng lượng vật

⇒ Đáp án C


Câu 5:

Cân nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?

Xem đáp án

Trong các loại cân trên thì cân đồng hồ không phải là một ứng dụng của đòn bẩy vì đây là ứng dụng về lực đàn hồi.

=> Đáp án B

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận