Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 16 (có đáp án): Ròng rọc

  • 1383 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc cố định? Ròng rọc cố định giúp

Xem đáp án

Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

⇒ Đáp án B


Câu 2:

Khi kéo một thùng nước từ dưới giếng lên, người ta thường sử dụng

Xem đáp án

Khi kéo một thùng nước từ dưới giếng lên, người ta thường sử dụng ròng rọc cố định.

⇒ Đáp án A


Câu 3:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Ròng rọc động có thể thay đổi cả độ lớn và hướng của lực.

⇒ Đáp án C


Câu 4:

 Muốn đứng ở dưới kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng hệ thống ròng rọc nào dưới đây?

Xem đáp án

Muốn đứng ở dưới kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng hệ thống ròng rọc gồm một ròng rọc động và một ròng rọc cố định.

⇒ Đáp án D


Câu 5:

 Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc động?

Ròng rọc động có tác dụng làm lực kéo vật lên

Xem đáp án

Ròng rọc động có tác dụng làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

⇒ Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Hữu Nhân

quá hay quá tuyệt

Bình luận


Bình luận