Trắc nghiệm vật lý 6 Bài 22 (có đáp án): Nhiệt kế, Thang đo nhiệt độ có đáp án

  • 1759 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 3:

Trong thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ của nước đang sôi là:

Xem đáp án

- Nước sôi ở 100OC

- Ta có: 100OC = 32OF + 100.1,8OF

= 212OF

⇒ Đáp án C


Câu 4:

Cho hai nhiệt kế rượu và thủy ngân. Dùng nhiệt kế nào có thể đo được nhiệt độ của nước đang sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của rượu và thủy ngân lần lượt là 80 OC và 357 OC

Xem đáp án

- Nước sôi ở 100OC.

- Vì rượu sôi ở 80OC < 100 OC→ không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của nước đang sôi.

⇒ Đáp án D


Câu 5:

Nước ở trong trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?

Xem đáp án

- Tại 4oC nước có trọng lương riêng lớn nhất.

- Nước đóng băng ở 0oC → Khi ở 4oC nước ở dạng lỏng

⇒ Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Thị hợp

Bài rất hay

Bình luận


Bình luận