Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 26 (có đáp án): Sự bay hơi và sự ngưng tụ

  • 1722 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Về mùa đông ở các xứ lạnh ta thấy người đi thường thở ra “khói” là do:

Xem đáp án

Hơi thở của người có chứa nhiều hơi nước, khi ra ngoài không khí lạnh bị ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti tạo thành khói

⇒ Đáp án B


Câu 2:

Trong các trường hợp phơi quần áo sau đây, trường hợp nào quần áo lâu khô nhất?

Xem đáp án

Sự bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, mặt thoáng → Quần áo không căng ra, không có gió → quần áo lâu khô nhất

⇒ Đáp án C


Câu 3:

Làm thí nghiệm như thế nào để chứng minh trong hơi thở của chúng ta có nhiều hơi nước?

Xem đáp án

Thí nghiệm chứng minh trong hơi thở của chúng ta có nhiều hơi nước: Hà hơi thở vào gương soi hoặc kính

⇒ Đáp án C


Câu 4:

Tốc độ bay hơi của nước trong một cốc hình trụ càng lớn khi:

Xem đáp án

- Sự bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, mặt thoáng.

- Cốc hình trụ nên diện tích mặt thoáng của nước không đổi → nước nhiều hay ít, mặt thoáng của nước đều như nhau → tốc độ bay hơi như nhau.

- Cốc đặt ngoài sân nắng → có nhiệt độ cao hơn trong nhà → tốc độ bay hơi cao hơn.

⇒ Đáp án D


Câu 5:

 Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là sự bay hơi?

Xem đáp án

- Sự bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, mặt thoáng.

- Với chất lỏng nó xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào nhưng mức độ nhiều hay ít thì lại phụ thuộc vào 3 yếu tố trên.

⇒ Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận