Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 6 (có đáp án): Lực, Hai lực cân bằng

  • 1863 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hai lực nào sau đây gọi là hai lực cân bằng?

Xem đáp án

Hai lực có phương trên cùng một đường thẳng, ngược chiều, mạnh như nhau tác dụng lên cùng một vật gọi là hai lực cân bằng

⇒ Đáp án D


Câu 2:

Gió tác dụng vào buồm một lực có

Xem đáp án

Gió tác dụng vào buồm một lực có phương song song với mạn thuyền, cùng chiều với chiều chuyển động của thuyền.

⇒ Đáp án A


Câu 3:

Sợi dây kéo co của hai bạn giữ nguyên vị trí vì

Xem đáp án

Sợi dây kéo co của hai bạn giữ nguyên vị trí vì lực kéo của bạn 2 tác dụng vào sợi dây cân bằng với lực kéo của bạn 1 tác dụng vào sợi dây ⇒ Đáp án B


Câu 4:

 Dụng cụ nào sau đây dùng để đo lực?

Xem đáp án

Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực ⇒ Đáp án B


Câu 5:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Khi một lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một......

Xem đáp án

Khi một lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một lực đẩy

⇒ Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận