Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 9 (có đáp án): Lực đàn hồi

  • 1405 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Lực nào sau đây là lực đàn hồi?

Xem đáp án

Dây cung biến dạng đàn hồi sinh ra lực đàn hồi tác dụng lên mũi tên

⇒ Đáp án D

 


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về lực đàn hồi của một lò xo là đúng?

 

Xem đáp án

Độ lớn của lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng ⇒ A đúng ⇒ Chọn A.

- Chiều dài của lò xo khi bị kéo dãn càng nhỏ ⇒ độ biến dạng càng nhỏ, lực đàn hồi càng nhỏ ⇒ B sai.

- Lò xo bị nén càng ngắn thì càng biến dạng lớn ⇒ lực đàn hồi càng lớn, lò xo bị dãn càng dài thì độ biến dạng càng lớn, lực đàn hồi càng lớn ⇒ C sai.

- Chiều dài của lò xo khi bị kéo dãn càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn ⇒ D sai

=> Đáp án A


Câu 3:

Các vật nào sau đây có tính chất đàn hồi?

Xem đáp án

 Lò xo có tính chất đàn hồi

⇒ Đáp án D


Câu 4:

Lò xo không bị biến dạng khi

Xem đáp án

 - Khi dùng tay kéo dãn lò xo thì lò xo bị biến dạng dãn.

- Khi dùng tay ép chặt lò xo thì lò xo bị biến dạng nén.

- Khi kéo dãn lò xo hoặc ép chặt lò xo thì có biến dạng dãn hoặc nén.

- Khi nâng lò xo lên thì lò xo không biến dạng

⇒ Đáp án D


Câu 5:

Lực đàn hồi có đặc điểm

Xem đáp án

Độ lớn của lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng và độ biến dạng càng lớn thì độ lớn lực đàn hồi càng lớn

⇒ Đáp án D

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận