Trắc nghiệm Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí có đáp án

  • 781 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Lớp vỏ địa lí có giới hạn trùng hợp hoàn toàn với lớp vỏ bộ phận nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vỏ địa lí bao gồm toàn bộ thuỷ quyển (giới hạn dưới của đại dương đến nơi sâu nhất), sinh quyển và bộ phận phía trên của thạch quyển cùng với phần khí quyển bên dưới lớp ô-dôn. Chiều dày của vỏ địa lí khoảng 30 - 35 km.


Câu 2:

Biểu hiện về sự tác động của khí quyển tới thổ nhưỡng quyển là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nhiệt độ, độ ẩm là đặc trưng của khí hậu (thuộc khí quyển); quá trình phân hủy đá và hình thành đất (thổ nhưỡng quyển) => Khí quyển ảnh hưởng đến quá trình hình thành thổ nhưỡng => Biểu hiện: nhiệt độ và độ ẩm lớn thúc đẩy quá trình phá hủy đá và hình thành đất nhanh hơn là sự tác động của khí quyển tới thổ nhưỡng quyển.


Câu 3:

Thành phần tự nhiên nào là làm cho nước ta có hệ thống sông ngòi dày đặc nhưng chủ yếu là sông ngắn và dốc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Do nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, lượng mưa lớn (khí quyển), lại có địa hình chủ yếu đồi núi, bề mặt địa hình dốc, bị cắt xẻ (thạch quyển) đã hình thành mạng lưới sông ngòi dày đặc. Tuy nhiên địa hình lãnh thổ hẹp ngang (thạch quyển) nên phần lớn sông ngắn và dốc.


Câu 4:

Xây đập thủy điện trên các dòng sông làm thay đổi dòng chảy có tác động đến các thành phần nào của lớp vỏ địa lí?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Việc xây đập thủy điện làm ảnh hưởng đến địa chất bên dưới và mất lớp vỏ phong hóa bên trên (thạch quyển và thổ nhưỡng quyển). Đồng thời làm thay đổi dòng chảy của sông (thủy quyển) và mất đi hệ sinh thái trên mặt cũng như dưới nước (sinh quyển).


Câu 5:

Việc xây dựng các hồ thủy điện sẽ gây ra tác động không mong muốn nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Việc xây dựng các hồ thủy điện sẽ gây ra tác động đến dòng chảy, thảm thực vật xung quanh khu vực công trình. Việc xây hồ thủy điện sẽ sử dụng một diện tích đất nhất định để chứa nước -> Làm giảm diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

6 tháng trước

Tr Ai Vy

rất hiệu quả và thú vị

Bình luận


Bình luận