Trắc nghiệm: Xa ngắm thác núi Lư có đáp án

  • 2182 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Bài thơ "Xa ngắm thác núi Lư" của tác giả nào? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Nhà thơ Lí Bạch được mệnh danh là gì? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Dòng nào là dòng dịch nghĩa cho câu thơ “phi lưu trực há tam thiên xích”: 

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Dòng nào có nghĩa là “dòng sông phía trước”? 

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lon Con
20:38 - 06/11/2020

mình đúng hết mà sao chỉ có 7/8 đ thôi vậy