Trắc nghiệp Thực vật có đáp án

  • 763 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Tính đa dạng của thực vật được biểu hiện ở điều nào sau đây ?

Xem đáp án

Tính đa dạng của thực vật được biểu hiện ở số lượng các loài, số lượng các cá thể trong mỗi loài và môi trường sống

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Ở Việt Nam đã phát hiện bao nhiêu loài thực vật:

Xem đáp án

Số lượng loài: trên thế giới có khoảng 400000 loài thực vật đã được phát hiện, trong đó Việt Nam có gần 12 000  loài

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Nhận định nào sau đây đúng về môi trường sống của thực vật

Xem đáp án

Thực vật trên Trái Đất vô cùng đa dạng về môi trường sống: Trên cạn (cây xoài, cây vải...), dưới nước(cây sen, cây súng...), đới lạnh (cây lá kim,...), đới nóng (cây xương rồng,...)…

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tại sao thực vật ở vùng Nhiệt đới lại đa dạng và phong phú nhất

Xem đáp án

Thực vật ở vùng Nhiệt đới lại đa dạng và phong phú nhất do khí hậu ôn hòa, có nhiều loại môi trường sống, biên độ nhiệt ngày đêm không lớn thuận lợi cho sự phát triển của hầu hết các loài thực vật.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Giới thực vật được chia thành mấy nhóm chính

Xem đáp án

Giới thực vật được chia thành 2 nhóm chính là thực vật không có mạch và thực vật có mạch

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

anh nhật
18:07 - 02/04/2022

.m.mlkl