Tự do (P.Ê-luy-a) có đáp án

  • 986 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Ê-luy-a là nhà văn của nước nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Cách hiểu nào không đúng về nhân vật trữ tình trong bài thơ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Việc xuất hiện khối lượng lớn các sự vật, hiện tượng trong bài thơ nói lên điều gì? 

Xem đáp án

Đáp án A 


Câu 5:

Trong bài thơ, từ “viết” được lặp lại ở tất cả các khổ thơ, trừ khổ thơ cuối cùng. Cách hiểu nào đúng nhất về nghĩa của từ này?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận