Từ vựng: Hoạt động giải trí

  • 482 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Match the phrase with a suitable picture

 Match the phrase with a suitable picturedoing the gardening going mountain-climbing knitting going camping doing gymnastics (ảnh 1)          doing the gardening

 Match the phrase with a suitable picturedoing the gardening going mountain-climbing knitting going camping doing gymnastics (ảnh 2)          going mountain-climbing

 Match the phrase with a suitable picturedoing the gardening going mountain-climbing knitting going camping doing gymnastics (ảnh 3)          knitting

 Match the phrase with a suitable picturedoing the gardening going mountain-climbing knitting going camping doing gymnastics (ảnh 4)          going camping

 Match the phrase with a suitable picturedoing the gardening going mountain-climbing knitting going camping doing gymnastics (ảnh 5)          doing gymnastics

Xem đáp án

Trả lời:

Doing the gardening: làm vườn

Going mountain-climbing: đi leo núi

Knitting: đan lát

Going camping: cắm trại

Doing gymnastics: tập thể hình


Câu 2:

My mother’s favourite hobby is___. She loves preparing food for my family.

Xem đáp án

Trả lời:

Sew (v): may, khâu

Cook (v): nấu ăn

Garden (v): làm vườn

Paint (v): vẽ tranh

=>My mother’s favourite hobby is cooking. She loves preparing food for my family.

Tạm dịch: Sở thích của mẹ tôi là nấu ăn. Mẹ thích chuẩn bị bữa ăn cho gia đình tôi

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

My grandmother loves _______. She plants flowers and vegetables in the small garden behind her house.

Xem đáp án

Trả lời:

Giải thích:

Listen (v): nghe

Climb (v): trèo

Fish (v): bắt cá

Garden (v): làm vườn

=>My grandmother loves gardening. She plants flowers and vegetables in the small garden behind her house.

Tạm dịch: Bà tôi thích làm vườn. Bà trồng hoa và rau củ trong khu vườn nhỏ phía sau nhà.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

If you always buy flowers and put them in a vase, your hobby is ______.

Xem đáp án

Trả lời:

Bird-watching (v): ngắm chim

Garden (v): làm vườn

Arrange flowers (v): cắm hoa

 Cook (v): nấu ăn

=>If you always buy flowers and put them in a vase, your hobby is arranging flowers

Tạm dịch: Nếu bạn luôn mua hoa và cắm chúng vào một chiếc bình, sở thích của bạn là cắm hoa.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

My sister likes _______ because she can play in the water and keep fit.

Xem đáp án

Trả lời:

Collect (v): thu thập

Shop (v): đi mua sắm

Dance (v): nhảy múa

Swim (v): bơi

=>My sister likes swimming because she can play in the water and keep fit.

Tạm dịch: Chị tôi thích bơi lội vì có thể chơi trong nước và giữ cơ thể cân đối.

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận