Vài nét về Nguyễn Duy

  • 1442 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nguyễn Duy tên khai sinh là:

Xem đáp án

Nguyễn Duy sinh năm 1948, tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ.

 

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Quê hương của Nguyễn Duy ở:

Xem đáp án

Nguyễn Duy quê ở Thanh Hóa

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tuổi thơ của Nguyễn Duy gắn bó nhất với hình ảnh của ai?

Xem đáp án

Mẹ mất sớm, Nguyễn Duy ở với bà ngoại từ nhỏ. Trong tâm hồn nhà thơ, bà ngoại là hình ảnh gần gũi, thân thuộc nhất.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Nguyễn Duy nhập ngũ năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Năm 1966: Nguyễn Duy nhập ngũ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Nội dung sau về tác giả Nguyễn Duy đúng hay sai?

“Năm 1976, Nguyễn Duy sống và công tác tại Hà Nội, là biên tập viên báo Văn nghệ giải phóng, rồi làm Trưởng đại diện của báo Văn nghệ ở phía Nam”

Xem đáp án

- Sai

- Năm 1976, Nguyễn Duy vào sống và công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, là biên tập viên báo Văn nghệ giải phóng, rồi làm Trưởng đại diện của bán Văn nghệ ở phía Nam.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận