Vài nét về nhà thơ Tố Hữu (có đáp án)

  • 1815 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Con đường thơ của Tố Hữu được đánh dấu bằng 5 tập thơ chính. Sắp xếp nào sau đây đúng theo trình tự thời gian sáng tác của tập thơ đó?

Xem đáp án

 - Từ ấy (1937 - 1946)

    -  Việt Bắc (1946 - 1954)

    -  Gió lộng (1955 - 1961)

    -   Ra trận (1962 - 1971)

    -   Máu và hoa (1971 - 1977)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Đáp án nào sau đây không phải nội dung thơ của Tố Hữu?

Xem đáp án

- Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc.

+ Hồn thơ ông luôn hướng tới cái “Ta” chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc.

+ Thơ ông không đi sâu vào cuộc sống, tình cảm riêng tư mà tập trung thể hiện những tình cảm lớn, phổ biến, tiêu biểu của con người cách mạng

- Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi.

+ Thơ thường thể hiện những sự kiện chính trị lớn của đất nước, luôn đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa lịch sử và tính chất toàn dân; cảm hứng chủ đạo trong thơ là cảm hứng lịch sử – dân tộc và vấn đề vận mệnh cộng đồng.

- Giọng thơ đậm chất tâm tình tự nhiên, đằm thắm chân thành.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây phù hợp với nội dung tập thơ "Từ ấy" của Tố Hữu?

Xem đáp án

Nội dung tập thơ Từ ấy của Tố Hữu: Đánh dấu chặng đường 10 năm đầu thơ Tố Hữu, cũng là 10 năm hoạt động cách mạng từ giác ngộ, thử thách đến trưởng thành của người thanh niên cách mạng, gắn với 10 năm nhiều biến cố của lịch sử dân tộc.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Quê hương của nhà thơ Tố Hữu ở:

Xem đáp án

Tố Hữu quê gốc ở làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Tố Hữu xuất thân trong một gia đình như thế nào?

Xem đáp án

Tố Hữu sinh ra và lớn lên trong một gia đình Nho học ở Huế

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận