Vài nét về Quang Dũng (có đáp án)

  • 1900 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Địa danh nào dưới đây là quê hương của Quang Dũng?

Xem đáp án

Quang Dũng tên thật là Bùi Đình Diệm, sinh năm 1921 tại làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng (nay thuộc Hà Nội)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trước Cách mạng tháng Tám, Quang Dũng làm công việc gì?

Xem đáp án

Trước Cách mạng tháng Tám, Quang Dũng học Ban trung học trường Thăng Long. Sau khi tốt nghiệp, ông đi dạy học ở Sơn Tây

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Nội dung dưới đây về tác giả Quang Dũng đúng hay sai?

“ Quang Dũng gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám thành công”

Xem đáp án

Quang Dũng gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, trở thành phóng viên tiền phương của báo Chiến đấu


Câu 4:

Quang Dũng làm Đại đội trưởng ở tiểu đoàn 212, Trung đoàn 52 Tây Tiến năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Năm 1947, ông được điều đi học Trường bổ túc trung cấp quân sự Sơn Tây. Sau khóa học, ông làm Đại đội trưởng ở tiểu đoàn 212, Trung đoàn 52 Tây Tiến.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Quang Dũng làm Trưởng tiểu ban tuyên huấn của Trung đoàn 52 Tây Tiến năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Cuối năm 1948, sau chiến dịch Tây Tiến, ông làm Trưởng tiểu ban tuyên huấn của Trung đoàn 52 Tây Tiến, rồi làm Trưởng đoàn Văn nghệ liên khu III.

 

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thất Tình Đại Tội
20:22 - 03/01/2021

Nội dung dưới đây về tác giả Quang Dũng đúng hay sai?

“ Quang Dũng gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam TRƯỚC Cách mạng tháng Tám thành công”

A. Đúng

B. Sai

GIẢI THÍCH
Quang Dũng gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam SAU ngày Cách mạng tháng Tám thành công, trở thành phóng viên tiền phương của báo Chiến đấu
sao lại vậy

Thất Tình Đại Tội
20:22 - 03/01/2021

Nội dung dưới đây về tác giả Quang Dũng đúng hay sai?

“ Quang Dũng gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam TRƯỚC Cách mạng tháng Tám thành công”

A. Đúng

B. Sai

GIẢI THÍCH
Quang Dũng gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam SAU ngày Cách mạng tháng Tám thành công, trở thành phóng viên tiền phương của báo Chiến đấu
sao lại vậy

Mai Hà Thị
09:40 - 25/02/2023

đ