Vài nét về tác giả Cô-Phi An-Na (có đáp án)

  • 1327 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Quê hương của tác giả Cô-phi An-nan là:

Xem đáp án

Cô –phi An - nan sinh ngày 8-4-1938 tại Ga-na, một nước cộng hòa thuộc châu Phi.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Từ năm 1997-2006, tác giả Cô-phi An-nan giữ chức vụ nào sau đây trong Liên hợp quốc

Xem đáp án

Tác giả Cô-phi An-nan đã từng là Tổng thư kí thứ bảy của Liên hợp quốc (nhiệm kì 1997-2006)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Năm 2001, Cô-phi An-nan đã được trao tặng giải thưởng gì?

Xem đáp án

Cô-phi An-nan có những đóng góp to lớn cho nền hòa bình của nhân loại nên đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2001

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cô-phi An-nan xuất thân trong một gia đình như thế nào?

Xem đáp án

Cô-phi An-nan sinh năm 1938 tại Ku-ma-si trong một gia đình thuộc đẳng cấp cao của đất nước

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận