Vài nét về tác giả Nguyễn Đình Thi (phần 2)

  • 1342 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nguyễn Đình Thi sinh ra ở đâu?

Xem đáp án

Nguyễn Đình Thi sinh ra tại thành phố Luông Pha Băng, nước Lào.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Nội dung dưới đây về tác giả Nguyễn Đình Thi đúng hay sai? “Nguyễn Đình Thi được xem là một nghệ sĩ đa tài. Ông sáng tác nhạc, làm thơ, viết tiểu thuyết, kịch, tiểu luận phê bình. Ở lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp đáng trân trọng”

Xem đáp án

- Đúng

 

- Nguyễn Đình Thi được xem là một nghệ sĩ đa tài. Ông sáng tác nhạc, làm thơ, viết tiểu thuyết, kịch, tiểu luận phê bình. Ở lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp đáng trân trọng.


Câu 3:

Phong cách thơ của Nguyễn Đình Thi là:

Xem đáp án

Thơ Nguyễn Đình Thi tự do, phóng khoáng mà vẫn hàm súc, sâu lắng, suy tư và có nhiều tìm tòi theo hướng hiện đại.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Những tác phẩm văn xuôi của Nguyễn Đình Thi có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Những tác phẩm văn xuôi của Nguyễn Đình Thi là sự phản ánh kịp thời cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến. Các tác phẩm của ông đều mang tính thời sự về các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tiểu luận của tác giả Nguyễn Đình Thi là:

Xem đáp án

Tiểu luận Nhận đường (Nguyễn Đình Thi)

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận