Vài nét về tác giả Nguyễn Đình Thi

  • 1442 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nguyễn Đình Thi sinh ra tại đâu?

Xem đáp án

Nguyễn Đình Thi sinh ra tại Luông Pra Băng, Lào.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Địa danh nào sau đây là quê quán của tác giả Nguyễn Đình Thi?

Xem đáp án

Nguyễn Đình Thi quê ở làng Vũ Thạch (nay là phố Bà Triệu), Hà Nội

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Chọn đáp án không đúng khi nói về tác giả Nguyễn Đình Thi:

Xem đáp án

Nội dung sai: Ông bị thực dân Pháp bắt, kết án và tù đày ra Côn Đảo từ năm 1929 đến năm 1936

=> Đây là tiểu sử cuộc đời của tác giả Phạm Văn Đồng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Công việc nào dưới đây không đúng khi nói về tác giả Nguyễn Đình Thi?

Xem đáp án

Nguyễn Đình Thi là một nhà văn hóa, một nghệ sĩ đa tài: viết văn, làm thơ, sáng tác nhạc, soạn kịch, viết lí luận, phê bình văn học, biên khảo triết học

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nguyễn Đình Thi được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Nguyễn Đình Thi được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận