Vài nét về tác giả Nguyễn Tuân

  • 1620 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nguyễn Tuân quê ở:

Xem đáp án

Nguyễn Tuân quê ở làng Mọc, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Nguyễn Tuân xuất thân trong gia đình như thế nào?

Xem đáp án

Nguyễn Tuân xuất thân trong gia đình nhà nho khi Hán học đã suy tàn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Vì sao Nguyễn Tuân bị đuổi học ở bậc thành chung?

Xem đáp án

Nguyễn Tuân học hết bậc thành chung thì bị đuổi do tham gia một cuộc bãi khóa phản đối một số giáo viên người Pháp nói xấu người Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Vì sao Nguyễn Tuân bị bắt đi tù?

Xem đáp án

Nguyễn Tuân bị bắt đi tù vì sang biên giới Thái Lan không có giấy phép.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Nguyễn Tuân bị bắt giam một lần nữa năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Năm 1941, Nguyễn Tuân lại bị bắt giam một lần nữa vì giao du với những người hoạt động chính trị.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận