Vài nét về tác giả Nông Quốc Chấn

  • 1279 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nhà thơ Nông Quốc Chấn là người dân tộc nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Địa danh nào dưới đây là quê hương của tác giả Nông Quốc Chấn?

Xem đáp án

Nông Quốc Chấn quê ở xã Châu Khê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Nhà thơ Nông Quốc Chấn không giữ chức vụ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Nông Quốc Chấn tham gia cách mạng từ sau Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Đúng hay sai?

Xem đáp án

- Sai

- Nông Quốc Chấn tham gia cách mạng từ trước Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.


Câu 5:

Đáp án nào không phải phong cách nghệ thuật của tác giả Nông Quốc Chấn?

Xem đáp án

Phong cách nghệ thuật:

Thơ ông mang cảm xúc chân thành, chất phác, lời thơ toát lên một nét riêng biệt trong suy tư và diễn đạt của người miền núi: giản dị, tự nhiên và giàu hình ảnh.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận