Vài nét về tác giả XTÊ-PHAN XVAI-GƠ

  • 1340 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

X. Xvai-gơ là nhà văn của nước nào?

Xem đáp án

Tác giả Xte-phan-Xvai-gơ sinh năm 1881 và mất năm 1942. Ông là một nhà văn mang quốc tịch Áo gốc Do Thái.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

X. Xvai-gơ đặc biệt nổi tiếng khi viết thể loại văn bản nào sau đây?

Xem đáp án

Xte-phan-Xvai-gơ đã từng làm thơ, viết kịch và sáng tác truyện, đặc biệt nổi tiếng khi viết về chân dung những nhà văn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tác phẩm đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp sáng tác văn học của Xtê – phan Xvai – gơ là:

Xem đáp án

Khởi đầu cho sự nghiệp sáng tác văn học của ông là tập thơ Những sợi dây đàn bằng bạc.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không đúng về tác giả Xtê – phan Xvai – gơ?

Xem đáp án

Tác phẩm Những sợi dây đàn bằng bạc là tác phẩm đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp văn học của nhà văn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“Là một người từng đi qua nhiều xứ sở, giao du rộng rãi, lại kết hợp được kiến thức uyên bác với một sự cảm nhận độc đáo trước tác phẩm, mối đồng cảm trước số phận của nghệ sĩ nên Xvai – gơ đã dựng nên được những chân dung văn học đầy ấn tượng”

Xem đáp án

- Nội dung đúng

- Là một người từng đi qua nhiều xứ sở, giao du rộng rãi, lại kết hợp được kiến thức uyên bác với một sự cảm nhận độc đáo trước tác phẩm, mối đồng cảm trước số phận của nghệ sĩ nên Xvai – gơ đã dựng nên được những chân dung văn học đầy ấn tượng. Cuốn “Ba bậc thầy: Đô – xtôi – ép – xki – Ban-dắc – Đích-ken” chính là một dẫn chứng tiêu biểu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận