Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

T

4.7 Trung bình

454.5 K+ đánh giá

649.3 K+ sinh viên

1 khóa học

Thu Hương Ng

giao_vien

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%


Bình luận

Tiếng Anh 4 - Cô Nguyễn Thu Hương

799,000 VNĐ

    ( 52 K )

2.1 K học viên ghi danh

Giáo viên: Thu Hương Ng

Trình độ: Lớp 4

Cấp độ: Tiểu học

Thời lượng: 40 giờ, 18 phút, 14 giây

Bài giảng: 74 video

Học liệu: 0 tài liệu

Cập nhật: 18/07/2024


Các khóa học khác của Giáo viên