Khóa học là tiền đề giúp các bạn nắm vững kiến thức để chinh phục các cấp độ kiến thức vật lí cao hơn, được giới thiệu qua các khóa ôn luyện và luyện thi vào 10 tại khoahoc.vietjack.com
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 14%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

1139 học viên ghi danh

Giáo viên: Phạm Tuấn Anh

Trình độ: Lớp 9

Cấp độ: Cấp 2

Thời gian: 8 giờ, 57 phút, 19 giây

Bài giảng: 78 bài

Học liệu: 69

Cập nhật: 05/08/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 1. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm - Mối quan hệ U,I 00:09:43
 • Bài 1. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm - Điện trở, Định luật Ôm 00:05:43
 • Bài 1. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm - Ví dụ 00:09:59
 • Bài 4. Đoạn mạch hỗn hợp và Bài tập vận dụng định luật Ôm - Lý thuyết 00:12:27
 • Bài 4. Đoạn mạch hỗn hợp và Bài tập vận dụng định luật Ôm - Bài 1 00:03:46
 • Bài 4. Đoạn mạch hỗn hợp và Bài tập vận dụng định luật Ôm - Bài 2 00:06:04
 • Bài 4. Đoạn mạch hỗn hợp và Bài tập vận dụng định luật Ôm - Bài 3 00:05:13
 • Bài 5. Công thức tính điện trở của dây dẫn - Điện trở 00:12:08
 • Bài 5. Công thức tính điện trở của dây dẫn - Công thức điện trở 00:06:44
 • Bài 5. Công thức tính điện trở của dây dẫn - Các ví dụ 00:13:20
 • Bài 1. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm - Mối quan hệ U,I 00:09:43
 • Bài 1. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm - Điện trở, Định luật Ôm 00:05:43
 • Bài 1. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm - Ví dụ 00:09:59
 • Bài 2. Đoạn mạch nối tiếp - U, I của đoạn mạch nối tiếp 00:04:51
 • Bài 2. Đoạn mạch nối tiếp - Điện trở tương đương 00:07:48
 • Bài 2. Đoạn mạch nối tiếp - Bài 1,2 00:05:27
 • Bài 2. Đoạn mạch nối tiếp - Bài 3,4 00:08:04
 • Bài 3. Đoạn mạch song song - U,I trong đoạn mạch song song 00:05:23
 • Bài 3. Đoạn mạch song song - Điện trở tương đương 00:06:01
 • Bài 3. Đoạn mạch song song - Bài 1, 2 00:06:22
 • Bài 3. Đoạn mạch song song - Bài 3,4 00:07:34
 • Bài 4. Đoạn mạch hỗn hợp và Bài tập vận dụng định luật Ôm - Lý thuyết 00:12:27
 • Bài 4. Đoạn mạch hỗn hợp và Bài tập vận dụng định luật Ôm - Bài 1 00:03:46
 • Bài 4. Đoạn mạch hỗn hợp và Bài tập vận dụng định luật Ôm - Bài 2 00:06:04
 • Bài 4. Đoạn mạch hỗn hợp và Bài tập vận dụng định luật Ôm - Bài 3 00:05:13
 • Bài 5. Công thức tính điện trở của dây dẫn - Điện trở 00:12:08
 • Bài 5. Công thức tính điện trở của dây dẫn - Công thức điện trở 00:06:44
 • Bài 5. Công thức tính điện trở của dây dẫn - Các ví dụ 00:13:20
 • Bài 6. Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật - Cấu tạo 00:10:31
 • Bài 6. Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật - Cách sử dụng 00:11:42
 • Bài 6. Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật - Điện trở kỹ thuật 00:07:30
 • Bài 7. Bài tập vận dụng định luật Ôm và Công thức tính điện trở dây dẫn - Phần 1 00:02:58
 • Bài 7. Bài tập vận dụng định luật Ôm và Công thức tính điện trở dây dẫn - Phần 2 00:09:21
 • Bài 7. Bài tập vận dụng định luật Ôm và Công thức tính điện trở dây dẫn - Phần 3 00:06:23
 • Bài 7. Bài tập vận dụng định luật Ôm và Công thức tính điện trở dây dẫn - Phần 4 00:12:50
 • Bài 8. Công suất điện - Khái niệm 00:04:29
 • Bài 8. Công suất điện - Công thức 00:09:40
 • Bài 8. Công suất điện - Ví dụ 00:13:01
 • Bài 9. Điện năng – Công của dòng điện - Phần 1 00:07:32
 • Bài 9. Điện năng – Công của dòng điện - Phần 2 00:06:01
 • Bài 9. Điện năng – Công của dòng điện - Phần 3 00:06:21
 • Bài 9. Điện năng – Công của dòng điện - Phần 4 00:08:41
 • Bài 10. Bài tập về Công suất điện và Điện năng sử dụng - Phần 1 00:03:38
 • Bài 10. Bài tập về Công suất điện và Điện năng sử dụng - Phần 2 00:14:47
 • Bài 10. Bài tập về Công suất điện và Điện năng sử dụng - Phần 3 00:06:41
 • Bài 10. Bài tập về Công suất điện và Điện năng sử dụng - Phần 4 00:06:39
 • Bài 11. Định luật Jun – Len-Xơ. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện - Phần 1 00:09:17
 • Bài 11. Định luật Jun – Len-Xơ. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện - Phần 2 00:05:16
 • Bài 11. Định luật Jun – Len-Xơ. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện - Phần 3 00:06:39
 • Bài 11. Định luật Jun – Len-Xơ. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện - Phần 4 00:07:40
 • Bài 1. Nam châm vĩnh cửu. Từ trường - Từ phổ - Đường sức từ - Phần 1 00:08:07
 • Bài 1. Nam châm vĩnh cửu. Từ trường - Từ phổ - Đường sức từ - Phần 2 00:10:58
 • Bài 2. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường - Phần 1 00:08:12
 • Bài 2. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường - Phần 2 00:09:36
 • Bài 3. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. Quy tắc nắm tay phải - Phần 1 00:09:47
 • Bài 3. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. Quy tắc nắm tay phải - Phần 2 00:08:15
 • Bài 3. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. Quy tắc nắm tay phải - Phần 3 00:05:26
 • Bài 4. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện. Ứng dụng của nam châm - Phần 1 00:08:39
 • Bài 4. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện. Ứng dụng của nam châm - Phần 2 00:06:42
 • Bài 4. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện. Ứng dụng của nam châm - Phần 3 00:06:49
 • Bài 5. Lực điện từ. Quy tắc bàn tay trái - Phần 1 00:05:33
 • Bài 5. Lực điện từ. Quy tắc bàn tay trái - Phần 2 00:08:34
 • Bài 5. Lực điện từ. Quy tắc bàn tay trái - Phần 3 00:06:04
 • Bài 6. Động cơ điện một chiều - Phần 1 00:06:04
 • Bài 6. Động cơ điện một chiều - Phần 2 00:06:12
 • Bài 6. Động cơ điện một chiều - Phần 3 00:04:30
 • Bài 7. Hiện tượng cảm ứng điện từ - Phần 1 00:11:33
 • Bài 7. Hiện tượng cảm ứng điện từ - Phần 2 00:02:55
 • Bài 7. Hiện tượng cảm ứng điện từ - Phần 3 00:11:05
 • Bài 8. Dòng điện xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều - Phần 1 00:08:58
 • Bài 8. Dòng điện xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều - Phần 2 00:09:45
 • Bài 8. Dòng điện xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều - Phần 3 00:07:04
 • Bài 9. Truyền tải điện năng đi xa - Phần 1 00:04:16
 • Bài 9. Truyền tải điện năng đi xa - Phần 2 00:10:44
 • Bài 9. Truyền tải điện năng đi xa - Phần 3 00:03:52
 • Bài 9. Truyền tải điện năng đi xa - Phần 4 00:05:24
 • Bài 10. Máy biến thế - Phần 1 00:05:46
 • Bài 10. Máy biến thế - Phần 2 00:09:16
 • Bài 10. Máy biến thế - Phần 3 00:12:59
 • Bài 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Đang cập nhật
 • Bài 2. Thấu kính hội tụ. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ Đang cập nhật
 • Bài 3. Bài tập về ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ Đang cập nhật
 • Bài 4. Thấu kính phân kì. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì Đang cập nhật
 • Bài 5. Bài tập về ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì Đang cập nhật
 • Bài 6. Dụng cụ quang học Đang cập nhật
 • Bài 7. Mắt. Mắt cận và mắt lão Đang cập nhật
 • Bài 8. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Màu sắc của các vật. Tác dụng của ánh sán Đang cập nhật
 • Bài 1. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng. Định luật bảo toàn năng lượng Đang cập nhật

Mô tả

Nội dung khóa học

Khóa học Vật lí lớp 9 của thầy Phạm Tuấn Anh cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích nhất về Điện và Quang học.

Nội dung khóa học bao gồm 4 chương trong chương trình Vật lí 9 giúp học sinh khái quát và củng cố các kiến thức nền tảng bám sát theo sách giáo khoa.

 • Chương 1. Điện học
 • Chương 2. Điện từ học
 • Chương 3. Quang học
 • Chương 4. Sự bảo toàn và chuyển hoá năng lượng

Đặc điểm nổi bật

Khóa học của thầy Tuấn Anh gồm 4 chương bám sát cấu trúc chương trình học, các kiến thức trừu tượng và khó hình dung nhất sẽ được trình bày một cách đơn giản và hệ thống. Qua đó học sinh nắm chắc được nội dung, kiến thức vật lí trong lớp 9 Trung học cơ sở.

Đặc biệt với các phương pháp giải hay cho từng dạng bài cụ thể  sẽ được đề cập giúp học sinh củng cố kiến thức căn bản, cải thiện tình hình học tập và yêu thích môn vật lí hơn.

Hệ thống bài tập, đề kiểm tra 15', 45', học kỳ xây dựng dưới dạng tự luận và trắc nghiệm trực tuyến được biên soạn đặc biệt bởi chính thầy Tuấn Anh. Học sinh dễ dàng rèn kĩ năng làm bài cũng như xem kết quả sau khi làm xong các bài tập, đề kiểm tra trực tuyến.

Đối tượng khóa học

Khóa học Vật lí lớp 9 phù hợp với các bạn học sinh muốn tham khảo trước hoặc ôn lại chương trình trên lớp.

Khóa học là tiền đề giúp các bạn nắm vững kiến thức để chinh phục các cấp độ kiến thức vật lí cao hơn, được giới thiệu qua các khóa ôn luyện và luyện thi vào 10 tại khoahoc.vietjack.com

Hỗ trợ học tập

Hệ thống bài tập tự luyện dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến đi kèm mỗi bài giảng giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức vừa học.

Hệ thống đề thi đánh giá chính xác năng lực của học sinh sau mỗi chương, mỗi học kì.

Giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh về bài học trong mục Trao đổi bài ngay dưới mỗi bài giảng.

Giáo viên trực tiếp tương tác với học sinh qua nhiều hình thức: Email, Mạng xã hội, Livestream…

Tổng đài tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của học sinh và phụ huynh 24/7.

Yêu cầu khóa học

Học sinh đọc sách giáo khoa trước khi tham gia khóa học.

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành khóa học

Học sinh sẽ hệ thống được toàn bộ kiến thức vật lí lớp 9.

Học sinh nắm được cách giải của các dạng bài vật lí thường gặp nhất.

Học sinh được làm quen với các bài tập trắc nhiệm và tự luận.

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

3 sinh viên

2 khóa học

Phạm Tuấn Anh

giao_vien

Tôt nghiệp Học viện kỹ thuật Quân sự năm 2010 và tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học vật liệu tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2018, đến nay thầy Tuấn Anh đã có 8 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy môn Vật Lý cho các em học sinh đặc biệt cho các em học sinh còn yếu kém và hổng kiến thức môn vật lý.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bắc Giang giàu truyền thống, dù đang công tác tại Viện khoa học và Công nghệ Quân sự, thầy Tuấn Anh vẫn cháy bỏng với niềm đam mê và cái duyên với nghề dạy truyền đạt kiến thức cho các em học sinh.

ảng vàng thành tích
* Tốt nghiệp Đại học tại: Học viện Kỹ thuật Quân sự (năm 2010)
* Tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học vật liệu tại Đại học Bách khoa Hà Nội (năm 2018)
* 05 giải thưởng tuổi trẻ nghiên cứu khoa học trong Quân đội về lĩnh vực vật liệu

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Tổng ôn Ngữ Văn vào 10 - cô Hoàng Tố Nga

8 giờ, 57 phút, 19 giây
Cập nhật 24-09-2019
0
2754
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Toán 9 - Thầy Trần Trung Hải

8 giờ, 57 phút, 19 giây
Cập nhật 23-08-2019
5
1293
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Tổng ôn Toán vào 10 - Cô Nguyễn Hồng Nhung

8 giờ, 57 phút, 19 giây
Cập nhật 24-09-2019
0
2240
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Các khóa khác của thầy cô

Vật Lý 8 - Thầy Phạm Tuấn Anh

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ