[LIVE 38] BÀI TẬP ESTE ĐA CHỨC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Cô Phạm Huyền
9879 lượt xem
Livestream HÓA cô HUYỀN

Livestream HÓA cô HUYỀN


Danh sách bài học 49 bài
[LIVE 47] [2k4 HỌC SỚM 12] ÔN TẬP ESTE THEO 4 MỨC ĐỘ
32 lượt xem 20:30 24/06/2021
[LIVE 46] [2K4 BỒI GỐC HỮU CƠ] BÀI TẬP ANDEHIT THEO 4 MỨC ĐỘ
91 lượt xem 15:00 23/06/2021
[LIVE 45] BÀI TẬP ANCOL THEO 4 MỨC ĐỘ
167 lượt xem 20:30 20/06/2021
[LIVE 44] BÀI TẬP CHẤT BÉO THEO 4 MỨC ĐỘ
183 lượt xem 20:30 18/06/2021
[LIVE 43] BÀI TẬP ESTE ĐA CHỨC TỪ CƠ BẢN ĐẾN 8+
159 lượt xem 20:30 17/06/2021
[LIVE 42] BÀI TẬP ESTE - LIPIT ĐỦ 4 MỨC ĐỘ
179 lượt xem 15:00 16/06/2021
[LIVE 41] VẺ ĐẸP QUY ĐỔI TRONG CÁC BÀI TẬP HỖN HỢP ESTE, AXIT, ANCOL (BUỔI 2)
152 lượt xem 20:30 15/06/2021
[LIVE 40] VẺ ĐẸP QUY ĐỔI TRONG GIẢI TOÁN HỖN HỢP ESTE
211 lượt xem 20:30 13/06/2021
[LIVE 39] BÀI TẬP ESTE ĐA CHỨC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (Buổi 2)
103 lượt xem 15:00 12/06/2021
[LIVE 38] BÀI TẬP ESTE ĐA CHỨC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
239 lượt xem 20:30 10/06/2021
[LIVE 37] XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO ESTE
171 lượt xem 15:00 09/06/2021
[LIVE 36] TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HỮU CƠ
130 lượt xem 20:30 08/06/2021
[LIVE 35] TỔNG ÔN ESTE - LIPIT
144 lượt xem 20:30 07/06/2021
[LIVE 34] TỔNG ÔN LIPIT, CHẤT BÉO
253 lượt xem 20:30 05/06/2021
[LIVE 33] BÀI TẬP ESTE CỦA PHENOL
130 lượt xem 20:30 04/06/2021
[LIVE 32] BÀI TẬP ESTE - LIPIT TRONG CÁC ĐỀ THI TUYỂN SINH
181 lượt xem 20:30 03/06/2021
[LIVE 31] TỔNG ÔN ESTE - LIPIT
160 lượt xem 20:30 02/06/2021
[LIVE 30] TRỌNG TÂM VỀ GLUCOZƠ
186 lượt xem 20:30 01/06/2021
[LIVE 29] TỔNG ÔN 11 - BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HIĐROCACBON
191 lượt xem 20:30 31/05/2021
[LIVE 28] CHỮA ĐỀ THI ONLINE SỐ 01 ESTE - LIPIT
270 lượt xem 20:15 29/05/2021
[LIVE 27] TƯ DUY DỒN CHẤT ĐỐT CHÁY ESTE
227 lượt xem 20:15 28/05/2021
[LẤY GỐC 02] - [ĐỒNG PHÂN - DANH PHÁP HIĐROCACBON]
181 lượt xem 20:15 27/05/2021
[LIVE 26] TỔNG ÔN ESTE - CHẤT BÉO
188 lượt xem 20:15 26/05/2021
[2K4- LẤY GỐC BUỔI 1] - ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ!
182 lượt xem 10:00 26/05/2021
[LIVE 25] BÀI TẬP ĐỐT CHÁY CHẤT BÉO
162 lượt xem 20:15 25/05/2021
[LIVE 24] BÀI TẬP THỦY PHÂN CHẤT BÉO
178 lượt xem 20:15 24/05/2021
[LIVE 23] LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM LIPIT
213 lượt xem 20:15 22/05/2021
[LIVE 22] 50 CÂU ESTE TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC SỞ
166 lượt xem 20:15 21/05/2021
[LIVE 21] ĐỐT CHÁY ESTE CỰC CHẤT
179 lượt xem 19:15 20/05/2021
[LIVE 20] BÀI TOÁN THỦY PHÂN ESTE hay gặp nhất
148 lượt xem 15:00 19/05/2021
[LIVE 19] LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ESTE CHẮC CHẮN THI
211 lượt xem 20:00 17/05/2021
[LIVE 18] TỔNG ÔN AXIT CACBOXYLIC
240 lượt xem 20:30 15/05/2021
[LIVE 17] TỔNG ÔN ANĐEHIT
135 lượt xem 20:00 14/05/2021
[LIVE 16] TỔNG ÔN ANCOL
176 lượt xem 20:00 13/05/2021
[LIVE 15] TỔNG ÔN HIĐROCACBON
191 lượt xem 21:00 12/05/2021
[LIVE 14] Độ bất bão hoà và ứng dụng
195 lượt xem 20:00 11/05/2021
[LIVE 13] - LẤY GỐC SỐ 01 - ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
163 lượt xem 20:37 10/05/2021
[LIVE 12] CHỮA ĐỀ MINH HOẠ THI CUỐI HỌC KÌ 2 - ĐỀ SỐ 2
237 lượt xem 20:00 07/05/2021
[LIVE 11] CHỮA ĐỀ MINH HOẠ THI CUỐI HỌC KÌ 2
514 lượt xem 19:45 28/04/2021
[LIVE 10] BÀI TOÁN “ĐẾM ĐÁP ÁN ĐÚNG” THƯỜNG GẶP TRONG THI
361 lượt xem 19:45 22/04/2021
[LIVE 09] VẬN DỤNG KĨ THUẬT CÔNG NÃO – CÔNG PHÁ BÀI TẬP ANCOL
457 lượt xem 19:40 15/04/2021
[LIVE 08] GIẢI NHANH – GỌN BÀI TẬP ANCOL
552 lượt xem 19:45 08/04/2021
[LIVE 07] BÀI TẬP VỀ BENZEN VÀ DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA BENZEN
207 lượt xem 20:00 01/04/2021
[LIVE 06] CHỮA ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - TỔNG ÔN HIĐROCACBON
147 lượt xem 20:00 25/03/2021
[LIVE 05] CHỮA ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA GIỮA KÌ II
167 lượt xem 20:00 18/03/2021
[LIVE 04] KỸ THUẬT BẢO TOÀN LIÊN KẾT PI
188 lượt xem 20:00 11/03/2021
[LIVE 03] KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP HIĐROCACBON
180 lượt xem 20:00 04/03/2021
[LIVE 02] Lý thuyết Anken THƯỜNG GẶP trong các đề thi
179 lượt xem 20:00 25/02/2021
[LIVE 01] Giải nhanh - gọn bài tập đốt cháy ankan
223 lượt xem 20:00 28/01/2021