[LIVE 11] CHỮA ĐỀ MINH HOẠ THI CUỐI HỌC KÌ 2

Cô Phạm Huyền
2458 lượt xem
Livestream HÓA cô HUYỀN

Livestream HÓA cô HUYỀN


Danh sách bài học 18 bài
[LIVE 18] TỔNG ÔN AXIT CACBOXYLIC
36 lượt xem 20:30 15/05/2021
[LIVE 17] TỔNG ÔN ANĐEHIT
28 lượt xem 20:00 14/05/2021
[LIVE 16] TỔNG ÔN ANCOL
49 lượt xem 20:00 13/05/2021
[LIVE 15] TỔNG ÔN HIĐROCACBON
86 lượt xem 21:00 12/05/2021
[LIVE 14] Độ bất bão hoà và ứng dụng
66 lượt xem 20:00 11/05/2021
[LIVE 13] - LẤY GỐC SỐ 01 - ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
43 lượt xem 20:37 10/05/2021
[LIVE 12] CHỮA ĐỀ MINH HOẠ THI CUỐI HỌC KÌ 2 - ĐỀ SỐ 2
134 lượt xem 20:00 07/05/2021
[LIVE 11] CHỮA ĐỀ MINH HOẠ THI CUỐI HỌC KÌ 2
355 lượt xem 19:45 28/04/2021
[LIVE 10] BÀI TOÁN “ĐẾM ĐÁP ÁN ĐÚNG” THƯỜNG GẶP TRONG THI
271 lượt xem 19:45 22/04/2021
[LIVE 09] VẬN DỤNG KĨ THUẬT CÔNG NÃO – CÔNG PHÁ BÀI TẬP ANCOL
346 lượt xem 19:40 15/04/2021
[LIVE 08] GIẢI NHANH – GỌN BÀI TẬP ANCOL
432 lượt xem 19:45 08/04/2021
[LIVE 07] BÀI TẬP VỀ BENZEN VÀ DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA BENZEN
120 lượt xem 20:00 01/04/2021
[LIVE 06] CHỮA ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - TỔNG ÔN HIĐROCACBON
62 lượt xem 20:00 25/03/2021
[LIVE 05] CHỮA ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA GIỮA KÌ II
73 lượt xem 20:00 18/03/2021
[LIVE 04] KỸ THUẬT BẢO TOÀN LIÊN KẾT PI
83 lượt xem 20:00 11/03/2021
[LIVE 03] KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP HIĐROCACBON
67 lượt xem 20:00 04/03/2021
[LIVE 02] Lý thuyết Anken THƯỜNG GẶP trong các đề thi
88 lượt xem 20:00 25/02/2021
[LIVE 01] Giải nhanh - gọn bài tập đốt cháy ankan
119 lượt xem 20:00 28/01/2021