100 CÂU ESTE TỪ NHẬN BIẾT ĐẾN VẬN DỤNG CAO ( BUỔI 1 )

Cô Phạm Huyền
26879 lượt xem
Livestream HÓA cô HUYỀN

Livestream HÓA cô HUYỀN


Danh sách bài học 73 bài
[2K4] - BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 1, 2
411 lượt xem 20:00 14/09/2021
2K4 - ÔN TẬP TỔNG HỢP ESTE - LIPIT
503 lượt xem 20:45 07/09/2021
[2K4] - BÀI TẬP TỔNG HỢP AMIN
286 lượt xem 20:17 05/09/2021
[2K4] - AMIN
439 lượt xem 15:12 27/08/2021
[2K4] - THỦY PHÂN ESTE LOẠI ĐẶC BIỆT
222 lượt xem 15:00 20/08/2021
[2K4] - (HỌC LẠI TỪ ĐẦU) - BÀI TẬP THỦY PHÂN ESTE LOẠI THƯỜNG
175 lượt xem 15:03 18/08/2021
[2k4] - ÔN LẠI TỪ ĐẦU - 02] BÀI TẬP ĐỐT CHÁY ESTE
193 lượt xem 15:00 13/08/2021
2k4 ÔN LẠI TỪ ĐẦU - TÍNH CHẤT HÓA HỌC - ĐIỀU CHẾ - ỨNG DỤNG ESTE
276 lượt xem 15:03 11/08/2021
[LIVE VIP][BÀI TẬP ĐỐT CHÁY CACBONHIĐRAT]
459 lượt xem 20:35 06/08/2021
[2K4][THỦY PHÂN ESTE LOẠI ĐẶC BIỆT]
330 lượt xem 15:32 04/08/2021
[LIVE 2K4] [BÀI TOÁN THỦY PHÂN ESTE CỦA PHENOL]
216 lượt xem 20:37 03/08/2021
BÀI TOÁN THỦY PHÂN SACCAROZƠ
322 lượt xem 20:37 30/07/2021
100 CÂU ESTE TỪ NHẬN BIẾT ĐẾN VẬN DỤNG CAO ( BUỔI 1 )
393 lượt xem 15:45 28/07/2021
ÔN TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG I, II
499 lượt xem 19:30 23/07/2021
TỔNG ÔN LIPIT
329 lượt xem 15:31 21/07/2021
HỆ THỐNG KIẾN THỨC ESTE CHO 2K4 MỚI BẮT ĐẦU
569 lượt xem 19:58 16/07/2021
[2K4 - HỌC SỚM 12] TRỌNG TÂM VỀ MONOSACCARIT
350 lượt xem 15:32 14/07/2021
[LIVE 53] CỦNG CỐ ESTE MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
261 lượt xem 20:30 13/07/2021
[LIVE 52] BÀI TẬP TRỌNG TÂM ESTE
524 lượt xem 20:00 08/07/2021
[2k4 - TỔNG ÔN 11 - HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
267 lượt xem 15:09 07/07/2021
[LIVE 51] RÈN TƯ DUY HOÁ HỌC QUA CÁC BÀI TẬP VỀ ESTE
331 lượt xem 20:30 06/07/2021
[LIVE 50] RÈN TƯ DUY KHOA HỌC QUA GIẢI TOÁN CHÁT BÉO
294 lượt xem 20:30 02/07/2021
[LIVE 49] BỒI GỐC AXIT CACBOXYLIC
392 lượt xem 20:30 28/06/2021
[LIVE 48] CHỮA ĐỀ TEST NĂNG LỰC ESTE - LIPIT
275 lượt xem 20:30 27/06/2021
[LIVE 47] [2k4 HỌC SỚM 12] ÔN TẬP ESTE THEO 4 MỨC ĐỘ
329 lượt xem 20:30 24/06/2021
[LIVE 46] [2K4 BỒI GỐC HỮU CƠ] BÀI TẬP ANDEHIT THEO 4 MỨC ĐỘ
259 lượt xem 15:00 23/06/2021
[LIVE 45] BÀI TẬP ANCOL THEO 4 MỨC ĐỘ
388 lượt xem 20:30 20/06/2021
[LIVE 44] BÀI TẬP CHẤT BÉO THEO 4 MỨC ĐỘ
332 lượt xem 20:30 18/06/2021
[LIVE 43] BÀI TẬP ESTE ĐA CHỨC TỪ CƠ BẢN ĐẾN 8+
359 lượt xem 20:30 17/06/2021
[LIVE 42] BÀI TẬP ESTE - LIPIT ĐỦ 4 MỨC ĐỘ
371 lượt xem 15:00 16/06/2021
[LIVE 41] VẺ ĐẸP QUY ĐỔI TRONG CÁC BÀI TẬP HỖN HỢP ESTE, AXIT, ANCOL (BUỔI 2)
303 lượt xem 20:30 15/06/2021
[LIVE 40] VẺ ĐẸP QUY ĐỔI TRONG GIẢI TOÁN HỖN HỢP ESTE
384 lượt xem 20:30 13/06/2021
[LIVE 39] BÀI TẬP ESTE ĐA CHỨC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (Buổi 2)
296 lượt xem 15:00 12/06/2021
[LIVE 38] BÀI TẬP ESTE ĐA CHỨC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
400 lượt xem 20:30 10/06/2021
[LIVE 37] XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO ESTE
310 lượt xem 15:00 09/06/2021
[LIVE 36] TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HỮU CƠ
269 lượt xem 20:30 08/06/2021
[LIVE 35] TỔNG ÔN ESTE - LIPIT
335 lượt xem 20:30 07/06/2021
[LIVE 34] TỔNG ÔN LIPIT, CHẤT BÉO
460 lượt xem 20:30 05/06/2021
[LIVE 33] BÀI TẬP ESTE CỦA PHENOL
314 lượt xem 20:30 04/06/2021
[LIVE 32] BÀI TẬP ESTE - LIPIT TRONG CÁC ĐỀ THI TUYỂN SINH
390 lượt xem 20:30 03/06/2021
[LIVE 31] TỔNG ÔN ESTE - LIPIT
307 lượt xem 20:30 02/06/2021
[LIVE 30] TRỌNG TÂM VỀ GLUCOZƠ
336 lượt xem 20:30 01/06/2021
[LIVE 29] TỔNG ÔN 11 - BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HIĐROCACBON
387 lượt xem 20:30 31/05/2021
[LIVE 28] CHỮA ĐỀ THI ONLINE SỐ 01 ESTE - LIPIT
435 lượt xem 20:15 29/05/2021
[LIVE 27] TƯ DUY DỒN CHẤT ĐỐT CHÁY ESTE
578 lượt xem 20:15 28/05/2021
[LẤY GỐC 02] - [ĐỒNG PHÂN - DANH PHÁP HIĐROCACBON]
328 lượt xem 20:15 27/05/2021
[LIVE 26] TỔNG ÔN ESTE - CHẤT BÉO
323 lượt xem 20:15 26/05/2021
[2K4- LẤY GỐC BUỔI 1] - ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ!
345 lượt xem 10:00 26/05/2021
[LIVE 25] BÀI TẬP ĐỐT CHÁY CHẤT BÉO
344 lượt xem 20:15 25/05/2021
[LIVE 24] BÀI TẬP THỦY PHÂN CHẤT BÉO
384 lượt xem 20:15 24/05/2021
[LIVE 23] LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM LIPIT
381 lượt xem 20:15 22/05/2021
[LIVE 22] 50 CÂU ESTE TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC SỞ
369 lượt xem 20:15 21/05/2021
[LIVE 21] ĐỐT CHÁY ESTE CỰC CHẤT
330 lượt xem 19:15 20/05/2021
[LIVE 20] BÀI TOÁN THỦY PHÂN ESTE hay gặp nhất
313 lượt xem 15:00 19/05/2021
[LIVE 19] LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ESTE CHẮC CHẮN THI
410 lượt xem 20:00 17/05/2021
[LIVE 18] TỔNG ÔN AXIT CACBOXYLIC
426 lượt xem 20:30 15/05/2021
[LIVE 17] TỔNG ÔN ANĐEHIT
312 lượt xem 20:00 14/05/2021
[LIVE 16] TỔNG ÔN ANCOL
326 lượt xem 20:00 13/05/2021
[LIVE 15] TỔNG ÔN HIĐROCACBON
335 lượt xem 21:00 12/05/2021
[LIVE 14] Độ bất bão hoà và ứng dụng
345 lượt xem 20:00 11/05/2021
[LIVE 13] - LẤY GỐC SỐ 01 - ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
365 lượt xem 20:37 10/05/2021
[LIVE 12] CHỮA ĐỀ MINH HOẠ THI CUỐI HỌC KÌ 2 - ĐỀ SỐ 2
380 lượt xem 20:00 07/05/2021
[LIVE 11] CHỮA ĐỀ MINH HOẠ THI CUỐI HỌC KÌ 2
714 lượt xem 19:45 28/04/2021
[LIVE 10] BÀI TOÁN “ĐẾM ĐÁP ÁN ĐÚNG” THƯỜNG GẶP TRONG THI
511 lượt xem 19:45 22/04/2021
[LIVE 09] VẬN DỤNG KĨ THUẬT CÔNG NÃO – CÔNG PHÁ BÀI TẬP ANCOL
659 lượt xem 19:40 15/04/2021
[LIVE 08] GIẢI NHANH – GỌN BÀI TẬP ANCOL
727 lượt xem 19:45 08/04/2021
[LIVE 07] BÀI TẬP VỀ BENZEN VÀ DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA BENZEN
371 lượt xem 20:00 01/04/2021
[LIVE 06] CHỮA ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - TỔNG ÔN HIĐROCACBON
327 lượt xem 20:00 25/03/2021
[LIVE 05] CHỮA ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA GIỮA KÌ II
307 lượt xem 20:00 18/03/2021
[LIVE 04] KỸ THUẬT BẢO TOÀN LIÊN KẾT PI
371 lượt xem 20:00 11/03/2021
[LIVE 03] KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP HIĐROCACBON
336 lượt xem 20:00 04/03/2021
[LIVE 02] Lý thuyết Anken THƯỜNG GẶP trong các đề thi
313 lượt xem 20:00 25/02/2021
[LIVE 01] Giải nhanh - gọn bài tập đốt cháy ankan
369 lượt xem 20:00 28/01/2021