[LIVE 46] [2K4 BỒI GỐC HỮU CƠ] BÀI TẬP ANDEHIT THEO 4 MỨC ĐỘ

Cô Phạm Huyền
16870 lượt xem
Livestream HÓA cô HUYỀN

Livestream HÓA cô HUYỀN


Danh sách bài học 60 bài
ÔN TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG I, II
202 lượt xem 19:30 23/07/2021
TỔNG ÔN LIPIT
231 lượt xem 15:31 21/07/2021
HỆ THỐNG KIẾN THỨC ESTE CHO 2K4 MỚI BẮT ĐẦU
482 lượt xem 19:58 16/07/2021
[2K4 - HỌC SỚM 12] TRỌNG TÂM VỀ MONOSACCARIT
249 lượt xem 15:32 14/07/2021
[LIVE 53] CỦNG CỐ ESTE MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
191 lượt xem 20:30 13/07/2021
[LIVE 52] BÀI TẬP TRỌNG TÂM ESTE
449 lượt xem 20:00 08/07/2021
[2k4 - TỔNG ÔN 11 - HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
189 lượt xem 15:09 07/07/2021
[LIVE 51] RÈN TƯ DUY HOÁ HỌC QUA CÁC BÀI TẬP VỀ ESTE
243 lượt xem 20:30 06/07/2021
[LIVE 50] RÈN TƯ DUY KHOA HỌC QUA GIẢI TOÁN CHÁT BÉO
294 lượt xem 20:30 02/07/2021
[LIVE 49] BỒI GỐC AXIT CACBOXYLIC
299 lượt xem 20:30 28/06/2021
[LIVE 48] CHỮA ĐỀ TEST NĂNG LỰC ESTE - LIPIT
167 lượt xem 20:30 27/06/2021
[LIVE 47] [2k4 HỌC SỚM 12] ÔN TẬP ESTE THEO 4 MỨC ĐỘ
233 lượt xem 20:30 24/06/2021
[LIVE 46] [2K4 BỒI GỐC HỮU CƠ] BÀI TẬP ANDEHIT THEO 4 MỨC ĐỘ
177 lượt xem 15:00 23/06/2021
[LIVE 45] BÀI TẬP ANCOL THEO 4 MỨC ĐỘ
250 lượt xem 20:30 20/06/2021
[LIVE 44] BÀI TẬP CHẤT BÉO THEO 4 MỨC ĐỘ
240 lượt xem 20:30 18/06/2021
[LIVE 43] BÀI TẬP ESTE ĐA CHỨC TỪ CƠ BẢN ĐẾN 8+
231 lượt xem 20:30 17/06/2021
[LIVE 42] BÀI TẬP ESTE - LIPIT ĐỦ 4 MỨC ĐỘ
254 lượt xem 15:00 16/06/2021
[LIVE 41] VẺ ĐẸP QUY ĐỔI TRONG CÁC BÀI TẬP HỖN HỢP ESTE, AXIT, ANCOL (BUỔI 2)
224 lượt xem 20:30 15/06/2021
[LIVE 40] VẺ ĐẸP QUY ĐỔI TRONG GIẢI TOÁN HỖN HỢP ESTE
295 lượt xem 20:30 13/06/2021
[LIVE 39] BÀI TẬP ESTE ĐA CHỨC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (Buổi 2)
173 lượt xem 15:00 12/06/2021
[LIVE 38] BÀI TẬP ESTE ĐA CHỨC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
310 lượt xem 20:30 10/06/2021
[LIVE 37] XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO ESTE
237 lượt xem 15:00 09/06/2021
[LIVE 36] TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HỮU CƠ
192 lượt xem 20:30 08/06/2021
[LIVE 35] TỔNG ÔN ESTE - LIPIT
224 lượt xem 20:30 07/06/2021
[LIVE 34] TỔNG ÔN LIPIT, CHẤT BÉO
344 lượt xem 20:30 05/06/2021
[LIVE 33] BÀI TẬP ESTE CỦA PHENOL
209 lượt xem 20:30 04/06/2021
[LIVE 32] BÀI TẬP ESTE - LIPIT TRONG CÁC ĐỀ THI TUYỂN SINH
281 lượt xem 20:30 03/06/2021
[LIVE 31] TỔNG ÔN ESTE - LIPIT
219 lượt xem 20:30 02/06/2021
[LIVE 30] TRỌNG TÂM VỀ GLUCOZƠ
251 lượt xem 20:30 01/06/2021
[LIVE 29] TỔNG ÔN 11 - BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HIĐROCACBON
289 lượt xem 20:30 31/05/2021
[LIVE 28] CHỮA ĐỀ THI ONLINE SỐ 01 ESTE - LIPIT
350 lượt xem 20:15 29/05/2021
[LIVE 27] TƯ DUY DỒN CHẤT ĐỐT CHÁY ESTE
342 lượt xem 20:15 28/05/2021
[LẤY GỐC 02] - [ĐỒNG PHÂN - DANH PHÁP HIĐROCACBON]
246 lượt xem 20:15 27/05/2021
[LIVE 26] TỔNG ÔN ESTE - CHẤT BÉO
244 lượt xem 20:15 26/05/2021
[2K4- LẤY GỐC BUỔI 1] - ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ!
253 lượt xem 10:00 26/05/2021
[LIVE 25] BÀI TẬP ĐỐT CHÁY CHẤT BÉO
261 lượt xem 20:15 25/05/2021
[LIVE 24] BÀI TẬP THỦY PHÂN CHẤT BÉO
277 lượt xem 20:15 24/05/2021
[LIVE 23] LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM LIPIT
296 lượt xem 20:15 22/05/2021
[LIVE 22] 50 CÂU ESTE TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC SỞ
273 lượt xem 20:15 21/05/2021
[LIVE 21] ĐỐT CHÁY ESTE CỰC CHẤT
242 lượt xem 19:15 20/05/2021
[LIVE 20] BÀI TOÁN THỦY PHÂN ESTE hay gặp nhất
234 lượt xem 15:00 19/05/2021
[LIVE 19] LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ESTE CHẮC CHẮN THI
309 lượt xem 20:00 17/05/2021
[LIVE 18] TỔNG ÔN AXIT CACBOXYLIC
328 lượt xem 20:30 15/05/2021
[LIVE 17] TỔNG ÔN ANĐEHIT
215 lượt xem 20:00 14/05/2021
[LIVE 16] TỔNG ÔN ANCOL
248 lượt xem 20:00 13/05/2021
[LIVE 15] TỔNG ÔN HIĐROCACBON
264 lượt xem 21:00 12/05/2021
[LIVE 14] Độ bất bão hoà và ứng dụng
276 lượt xem 20:00 11/05/2021
[LIVE 13] - LẤY GỐC SỐ 01 - ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
246 lượt xem 20:37 10/05/2021
[LIVE 12] CHỮA ĐỀ MINH HOẠ THI CUỐI HỌC KÌ 2 - ĐỀ SỐ 2
304 lượt xem 20:00 07/05/2021
[LIVE 11] CHỮA ĐỀ MINH HOẠ THI CUỐI HỌC KÌ 2
616 lượt xem 19:45 28/04/2021
[LIVE 10] BÀI TOÁN “ĐẾM ĐÁP ÁN ĐÚNG” THƯỜNG GẶP TRONG THI
429 lượt xem 19:45 22/04/2021
[LIVE 09] VẬN DỤNG KĨ THUẬT CÔNG NÃO – CÔNG PHÁ BÀI TẬP ANCOL
557 lượt xem 19:40 15/04/2021
[LIVE 08] GIẢI NHANH – GỌN BÀI TẬP ANCOL
639 lượt xem 19:45 08/04/2021
[LIVE 07] BÀI TẬP VỀ BENZEN VÀ DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA BENZEN
294 lượt xem 20:00 01/04/2021
[LIVE 06] CHỮA ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - TỔNG ÔN HIĐROCACBON
224 lượt xem 20:00 25/03/2021
[LIVE 05] CHỮA ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA GIỮA KÌ II
229 lượt xem 20:00 18/03/2021
[LIVE 04] KỸ THUẬT BẢO TOÀN LIÊN KẾT PI
266 lượt xem 20:00 11/03/2021
[LIVE 03] KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP HIĐROCACBON
247 lượt xem 20:00 04/03/2021
[LIVE 02] Lý thuyết Anken THƯỜNG GẶP trong các đề thi
240 lượt xem 20:00 25/02/2021
[LIVE 01] Giải nhanh - gọn bài tập đốt cháy ankan
292 lượt xem 20:00 28/01/2021