TỔNG ÔN LIPIT

Cô Phạm Huyền
18792 lượt xem
Livestream HÓA cô HUYỀN

Livestream HÓA cô HUYỀN


Danh sách bài học 62 bài
BÀI TOÁN THỦY PHÂN SACCAROZƠ
196 lượt xem 20:37 30/07/2021
100 CÂU ESTE TỪ NHẬN BIẾT ĐẾN VẬN DỤNG CAO ( BUỔI 1 )
285 lượt xem 15:45 28/07/2021
ÔN TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG I, II
383 lượt xem 19:30 23/07/2021
TỔNG ÔN LIPIT
268 lượt xem 15:31 21/07/2021
HỆ THỐNG KIẾN THỨC ESTE CHO 2K4 MỚI BẮT ĐẦU
503 lượt xem 19:58 16/07/2021
[2K4 - HỌC SỚM 12] TRỌNG TÂM VỀ MONOSACCARIT
269 lượt xem 15:32 14/07/2021
[LIVE 53] CỦNG CỐ ESTE MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
207 lượt xem 20:30 13/07/2021
[LIVE 52] BÀI TẬP TRỌNG TÂM ESTE
469 lượt xem 20:00 08/07/2021
[2k4 - TỔNG ÔN 11 - HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
207 lượt xem 15:09 07/07/2021
[LIVE 51] RÈN TƯ DUY HOÁ HỌC QUA CÁC BÀI TẬP VỀ ESTE
264 lượt xem 20:30 06/07/2021
[LIVE 50] RÈN TƯ DUY KHOA HỌC QUA GIẢI TOÁN CHÁT BÉO
294 lượt xem 20:30 02/07/2021
[LIVE 49] BỒI GỐC AXIT CACBOXYLIC
323 lượt xem 20:30 28/06/2021
[LIVE 48] CHỮA ĐỀ TEST NĂNG LỰC ESTE - LIPIT
190 lượt xem 20:30 27/06/2021
[LIVE 47] [2k4 HỌC SỚM 12] ÔN TẬP ESTE THEO 4 MỨC ĐỘ
253 lượt xem 20:30 24/06/2021
[LIVE 46] [2K4 BỒI GỐC HỮU CƠ] BÀI TẬP ANDEHIT THEO 4 MỨC ĐỘ
205 lượt xem 15:00 23/06/2021
[LIVE 45] BÀI TẬP ANCOL THEO 4 MỨC ĐỘ
273 lượt xem 20:30 20/06/2021
[LIVE 44] BÀI TẬP CHẤT BÉO THEO 4 MỨC ĐỘ
264 lượt xem 20:30 18/06/2021
[LIVE 43] BÀI TẬP ESTE ĐA CHỨC TỪ CƠ BẢN ĐẾN 8+
253 lượt xem 20:30 17/06/2021
[LIVE 42] BÀI TẬP ESTE - LIPIT ĐỦ 4 MỨC ĐỘ
277 lượt xem 15:00 16/06/2021
[LIVE 41] VẺ ĐẸP QUY ĐỔI TRONG CÁC BÀI TẬP HỖN HỢP ESTE, AXIT, ANCOL (BUỔI 2)
239 lượt xem 20:30 15/06/2021
[LIVE 40] VẺ ĐẸP QUY ĐỔI TRONG GIẢI TOÁN HỖN HỢP ESTE
317 lượt xem 20:30 13/06/2021
[LIVE 39] BÀI TẬP ESTE ĐA CHỨC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (Buổi 2)
200 lượt xem 15:00 12/06/2021
[LIVE 38] BÀI TẬP ESTE ĐA CHỨC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
327 lượt xem 20:30 10/06/2021
[LIVE 37] XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CẤU TẠO ESTE
253 lượt xem 15:00 09/06/2021
[LIVE 36] TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HỮU CƠ
210 lượt xem 20:30 08/06/2021
[LIVE 35] TỔNG ÔN ESTE - LIPIT
246 lượt xem 20:30 07/06/2021
[LIVE 34] TỔNG ÔN LIPIT, CHẤT BÉO
374 lượt xem 20:30 05/06/2021
[LIVE 33] BÀI TẬP ESTE CỦA PHENOL
237 lượt xem 20:30 04/06/2021
[LIVE 32] BÀI TẬP ESTE - LIPIT TRONG CÁC ĐỀ THI TUYỂN SINH
308 lượt xem 20:30 03/06/2021
[LIVE 31] TỔNG ÔN ESTE - LIPIT
236 lượt xem 20:30 02/06/2021
[LIVE 30] TRỌNG TÂM VỀ GLUCOZƠ
265 lượt xem 20:30 01/06/2021
[LIVE 29] TỔNG ÔN 11 - BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HIĐROCACBON
315 lượt xem 20:30 31/05/2021
[LIVE 28] CHỮA ĐỀ THI ONLINE SỐ 01 ESTE - LIPIT
369 lượt xem 20:15 29/05/2021
[LIVE 27] TƯ DUY DỒN CHẤT ĐỐT CHÁY ESTE
379 lượt xem 20:15 28/05/2021
[LẤY GỐC 02] - [ĐỒNG PHÂN - DANH PHÁP HIĐROCACBON]
264 lượt xem 20:15 27/05/2021
[LIVE 26] TỔNG ÔN ESTE - CHẤT BÉO
268 lượt xem 20:15 26/05/2021
[2K4- LẤY GỐC BUỔI 1] - ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ!
267 lượt xem 10:00 26/05/2021
[LIVE 25] BÀI TẬP ĐỐT CHÁY CHẤT BÉO
293 lượt xem 20:15 25/05/2021
[LIVE 24] BÀI TẬP THỦY PHÂN CHẤT BÉO
298 lượt xem 20:15 24/05/2021
[LIVE 23] LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM LIPIT
320 lượt xem 20:15 22/05/2021
[LIVE 22] 50 CÂU ESTE TRONG ĐỀ THI THỬ CÁC SỞ
296 lượt xem 20:15 21/05/2021
[LIVE 21] ĐỐT CHÁY ESTE CỰC CHẤT
257 lượt xem 19:15 20/05/2021
[LIVE 20] BÀI TOÁN THỦY PHÂN ESTE hay gặp nhất
262 lượt xem 15:00 19/05/2021
[LIVE 19] LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ESTE CHẮC CHẮN THI
325 lượt xem 20:00 17/05/2021
[LIVE 18] TỔNG ÔN AXIT CACBOXYLIC
349 lượt xem 20:30 15/05/2021
[LIVE 17] TỔNG ÔN ANĐEHIT
247 lượt xem 20:00 14/05/2021
[LIVE 16] TỔNG ÔN ANCOL
267 lượt xem 20:00 13/05/2021
[LIVE 15] TỔNG ÔN HIĐROCACBON
280 lượt xem 21:00 12/05/2021
[LIVE 14] Độ bất bão hoà và ứng dụng
293 lượt xem 20:00 11/05/2021
[LIVE 13] - LẤY GỐC SỐ 01 - ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
273 lượt xem 20:37 10/05/2021
[LIVE 12] CHỮA ĐỀ MINH HOẠ THI CUỐI HỌC KÌ 2 - ĐỀ SỐ 2
320 lượt xem 20:00 07/05/2021
[LIVE 11] CHỮA ĐỀ MINH HOẠ THI CUỐI HỌC KÌ 2
633 lượt xem 19:45 28/04/2021
[LIVE 10] BÀI TOÁN “ĐẾM ĐÁP ÁN ĐÚNG” THƯỜNG GẶP TRONG THI
441 lượt xem 19:45 22/04/2021
[LIVE 09] VẬN DỤNG KĨ THUẬT CÔNG NÃO – CÔNG PHÁ BÀI TẬP ANCOL
578 lượt xem 19:40 15/04/2021
[LIVE 08] GIẢI NHANH – GỌN BÀI TẬP ANCOL
663 lượt xem 19:45 08/04/2021
[LIVE 07] BÀI TẬP VỀ BENZEN VÀ DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA BENZEN
316 lượt xem 20:00 01/04/2021
[LIVE 06] CHỮA ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - TỔNG ÔN HIĐROCACBON
252 lượt xem 20:00 25/03/2021
[LIVE 05] CHỮA ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA GIỮA KÌ II
247 lượt xem 20:00 18/03/2021
[LIVE 04] KỸ THUẬT BẢO TOÀN LIÊN KẾT PI
295 lượt xem 20:00 11/03/2021
[LIVE 03] KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP HIĐROCACBON
264 lượt xem 20:00 04/03/2021
[LIVE 02] Lý thuyết Anken THƯỜNG GẶP trong các đề thi
256 lượt xem 20:00 25/02/2021
[LIVE 01] Giải nhanh - gọn bài tập đốt cháy ankan
310 lượt xem 20:00 28/01/2021