LIVE 04: CÁC DẠNG BÀI TẬP ANKAN

Nguyễn Thị Thu
40264 lượt xem
Livestream HÓA cô THU

Livestream HÓA cô THU


Danh sách bài học 106 bài
CHỮA ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
281 lượt xem 20:09 16/09/2021
CHỮA BÀI TEST TỔNG ÔN LẦN 2
883 lượt xem 20:07 09/09/2021
[2K4] ÔN TẬP CHƯƠNG ESTE - LIPIT…
232 lượt xem 16:11 08/09/2021
[2K4] - CHỮA ĐỀ TEST TỔNG HỢP LẦN 1
749 lượt xem 15:10 31/08/2021
CHỮA TEST LẦN 11
521 lượt xem 16:39 23/08/2021
[2k4] BÀI TOÁN THỦY PHÂN PEPTIT (BUỔI 1)
177 lượt xem 09:06 22/08/2021
[BỒI GỐC CÔ CƠ ] BUỔI 2
286 lượt xem 09:08 19/08/2021
[2K4] - CHỮA ĐỀ TEST ONLINE
96 lượt xem 20:00 18/08/2021
[2K4] - BỒI GỐC VÔ CƠ
173 lượt xem 09:05 17/08/2021
[GROUP VIP 2K4] MỘT SỐ BÀI TẬP VÊ MUỐI AMINO AXIT
247 lượt xem 09:08 15/08/2021
[GROUP VIP 2K4] LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM AMINO AXIT
194 lượt xem 15:33 13/08/2021
[2K4] - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM AMINO - AXIT (B1)
0 lượt xem 20:00 12/08/2021
[2K4] - KHÁI NIỆM BẬC, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP AMIN
351 lượt xem 20:00 10/08/2021
[GROUP VIP 2K4] TEST TỔNG ÔN AMIN, AMINO AXIT
342 lượt xem 20:10 08/08/2021
TỔNG ÔN AMIN-AMINO AXIT
486 lượt xem 20:09 05/08/2021
[HỌC SỚM HÓA 10 -2K6] XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
348 lượt xem 20:09 02/08/2021
CHỮA ĐỀ TEST TỔNG ÔN SỐ 08
200 lượt xem 20:00 01/08/2021
BÀI TẬP TỰ LUYỆN AMIN DÀNH CHO LIVE VIP
512 lượt xem 15:00 28/07/2021
CHỮA TEST TỔNG ÔN ĐỀ SỐ 7
449 lượt xem 20:08 25/07/2021
[HỌC SỚM 12] TỔNG ÔN CACBOHIDRAT
550 lượt xem 09:25 22/07/2021
[HỌC SỚM HÓA 12] “LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ POLISACCARIT”
437 lượt xem 09:36 20/07/2021
CHỮA ĐỀ TEST TỔNG HỢP 06
408 lượt xem 20:08 18/07/2021
BIỆN LUẬN CÔNG THỨC CẤU TẠO ESTE
320 lượt xem 20:06 17/07/2021
[LIVE 50] LÝ THUYẾT VỀ DISACCARIT
405 lượt xem 20:00 15/07/2021
[LIVE 49] LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP MONOSACCARIT
391 lượt xem 09:12 14/07/2021
CHỮA ĐỀ TEST ONLINE TUẦN 5
467 lượt xem 20:00 11/07/2021
[LIVE 48] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN VD - VDC CHẤT BÉO
384 lượt xem 09:17 10/07/2021
[LIVE 47] THỦY PHÂN ESTE ĐA CHỨC
341 lượt xem 15:00 09/07/2021
[HOT LIVE] TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI CHƯƠNG 1 + 2 TRONG ĐỀ THI THPTQG 2021
268 lượt xem 20:57 08/07/2021
[LIVE 46] ESTE ĐA CHỨC
0 lượt xem 20:00 07/07/2021
[LIVE 45] CHỮA ĐỀ TEST HÓA TỔNG HỢP LẦN 4
500 lượt xem 09:22 05/07/2021
[LIVE 44] CHỮA ĐỀ TEST HÓA TỔNG HỢP LẦN 4
260 lượt xem 20:00 04/07/2021
[LIVE 43] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ESTE HÓA
332 lượt xem 15:00 03/07/2021
[LIVE 42] 20 CÂU HỎI ESTE LIPIT PHÁT TRIỂN TƯ DUY
469 lượt xem 20:00 01/07/2021
[LIVE 41] KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE
271 lượt xem 09:00 01/07/2021
[LIVE 40] BÀI TOÁN THỦY PHÂN CHẤT BÉO TRONG MÔI TRƯỜNG KIỀM
243 lượt xem 20:00 30/06/2021
LIVE 001: LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ESTE
383 lượt xem 09:00 29/06/2021
[LIVE 39] CHỮA ĐỀ THI THỬ CHƯƠNG 1+2
300 lượt xem 20:00 27/06/2021
LIVE 38] TỔNG ÔN ESTE - LIPIT
271 lượt xem 09:03 27/06/2021
[LIVE 39] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT (BUỔI 2)
391 lượt xem 15:00 25/06/2021
[LIVE 38] 50 CÂU TRẮC NGHIỆM CACBOHIDRAT ĐỦ MỨC ĐỘ
266 lượt xem 16:15 24/06/2021
[LIVE 37] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU (BUỔI 2)
345 lượt xem 20:44 23/06/2021
[LIVE 36] BỒI GỐC HÓA HỌC BUỔI 4
361 lượt xem 09:05 22/06/2021
[LIVE 35] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU (BUỔI 1)
372 lượt xem 20:00 21/06/2021
[LIVE 34] CÁC LỖI SAI THƯỜNG GẶP CHƯƠNG 1 ESTE LIPIT
292 lượt xem 20:00 20/06/2021
[LIVE 33] ÔN TẬP LIPIT VÀ CHẤT BÉO
322 lượt xem 20:00 19/06/2021
[LIVE 32] POLISSACCARIT VÀ KĨ THUẬT GIẢI BÀI TÍNH TÍNH SỐ MẮT XÍCH
337 lượt xem 15:00 18/06/2021
[LIVE 31] TỔNG ÔN HỮU CƠ 11 BUỔI 1
329 lượt xem 20:20 17/06/2021
[LIVE 30] 35 CÂU ESTE LIPIT ĐỦ 4 CẤP ĐỘ
419 lượt xem 19:30 14/06/2021
[LIVE 29] TỔNG HỢP CÂU HỎI ĐẾN ESTE LIPIT VÀ CACBOHIDRAT
276 lượt xem 20:00 13/06/2021
[LIVE 28] TỔNG ÔN MONOSACCARIT VÀ DISACCARIT
296 lượt xem 20:00 12/06/2021
[LIVE 27]TUYỂN TẬP 36 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT THƯỜNG GẶP TRONG THI THPTQG
307 lượt xem 20:25 11/06/2021
[LIVE 24] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN XENLULOZO TÁC DỤNG VỚI HNO3 và (CH3CO)2O
269 lượt xem 20:00 10/06/2021
[LIVE 23] KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN LÊN MEN GLUCOZO
332 lượt xem 20:00 09/06/2021
[LIVE 22] ESTE ĐA CHỨC BUỔI 2
386 lượt xem 15:00 08/06/2021
[LIVE 21] 52 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT TỪ NHẬN BIẾT ĐẾN VẬN DỤNG CAO
344 lượt xem 20:00 07/06/2021
[LIVE 20] THỦY PHÂN ESTE ĐA CHỨC
350 lượt xem 20:00 06/06/2021
[LIVE 19] CHỮA ĐỀ THI THỬ ONLINE
357 lượt xem 09:30 06/06/2021
TỔNG ÔN ESTE LIPIT SIÊU CHẤT
332 lượt xem 14:57 04/06/2021
[LIVE 18] ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ TƯ VẤN PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ MÔN HOÁ
412 lượt xem 20:00 03/06/2021
[LIVE 17] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG, PHẢN ỨNG CHÁY CACBOHIDRAT
397 lượt xem 20:00 02/06/2021
[LIVE 16] TỔNG LÝ THUYẾT VỀ SACCAROZO
330 lượt xem 20:00 31/05/2021
[LIVE 15] LÝ THUYẾT CACBOHIDRAT
383 lượt xem 20:00 30/05/2021
[LIVE 14] CHỮA ĐỀ THI THỬ ONLINE CHƯƠNG ESTE LIPIT LẦN 2
377 lượt xem 20:00 28/05/2021
[LIVE 13] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ESTE PHENOL
325 lượt xem 20:00 27/05/2021
[LIVE 12] GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DỒN CHẤT
105 lượt xem 20:00 26/05/2021
[LIVE 11] Cách làm bài tập este từ con số 0
405 lượt xem 15:00 26/05/2021
[LIVE 10] TỔNG LÝ THUYẾT ESTE - LIPIT
369 lượt xem 20:00 25/05/2021
[LIVE 09] LỚP 12 - CHUỖI PHẢN ỨNG ESTE HÓA
510 lượt xem 20:00 24/05/2021
[LIVE 09] LỚP 12 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ESTE - LIPIT
490 lượt xem 20:00 23/05/2021
[LIVE 08] LỚP 12 - TỔNG ÔN ESTE- LIPIT BUỔI 2
363 lượt xem 20:00 22/05/2021
[LIVE 07] LỚP 12 - TỔNG ÔN ESTE- LIPIT BUỔI 1
429 lượt xem 20:00 21/05/2021
[LIVE 06] LỚP 12 - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP LIPIT
415 lượt xem 20:00 20/05/2021
[LIVE 05] LỚP 12 - TỔNG HỢP CÁC DẠNG TOÁN ESTE
453 lượt xem 20:00 19/05/2021
[LIVE 04] LỚP 12 - KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ESTE HÓA
459 lượt xem 20:00 18/05/2021
[LIVE 03] LỚP 12 - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE
438 lượt xem 20:00 16/05/2021
[LIVE 02] LỚP 12 - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN THỦY PHÂN ESTE
453 lượt xem 20:00 15/05/2021
[LIVE 01] LỚP 12 ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ DẠNG TOÁN THUỶ PHÂN ESTE
561 lượt xem 20:00 14/05/2021
[LIVE 28] TỔNG ÔN HỮU CƠ BUỔI 3
590 lượt xem 20:00 12/05/2021
[LIVE 27] TỔNG ÔN HỮU CƠ BUỔI 2
389 lượt xem 20:06 11/05/2021
[LIVE 26]: TỔNG ÔN HÓA HỮU CƠ buổi 1
373 lượt xem 19:45 10/05/2021
[LIVE 25]: ÔN TẬP HK2 - Đề MINH HỌA SỐ 04
400 lượt xem 20:00 09/05/2021
[LIVE 24]: BÀI TẬP TỔNG HỢP ANDEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC
393 lượt xem 20:00 07/05/2021
[LIVE 23]: TỔNG ÔN HỌC KỲ 2 - AXIT CACBOXYLIC
508 lượt xem 20:00 04/05/2021
[LIVE 22]: ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - ĐỀ MINH HỌA SỐ 3
606 lượt xem 20:00 27/04/2021
[LIVE 21]: ÔN TẬP HK2 - Đề DỰ ĐOÁN SỐ 02
426 lượt xem 20:00 25/04/2021
[LIVE 20]: ÔN TẬP HK2 - Đề DỰ ĐOÁN SỐ 01
288 lượt xem 20:00 23/04/2021
[LIVE 19]: ÔN TẬP HỌC KÌ 2 ANDEHIT XETON
402 lượt xem 20:00 20/04/2021
[LIVE 18]: Ôn tập học kì 2
561 lượt xem 20:00 18/04/2021
[LIVE 17]: LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP PHENOL
428 lượt xem 20:00 16/04/2021
[LIVE 16]: TỔNG ÔN ANCOL
630 lượt xem 20:00 13/04/2021
[LIVE 15]: KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN TÁCH NƯỚC ANCOL
620 lượt xem 20:00 11/04/2021
[LIVE 14]: KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN OXI HÓA ANCOL
611 lượt xem 20:00 09/04/2021
[LIVE 13]: ÔN TẬP HỌC KÌ II MỨC ĐỘ 1
705 lượt xem 20:30 06/04/2021
[LIVE 12] TUYỆT CHIÊU GIẢI BÀI TẬP RH THƠM
366 lượt xem 20:39 04/04/2021
LIVE 11: TỔNG LÝ THUYẾT RH THƠM
339 lượt xem 20:30 02/04/2021
LIVE 10: TỔNG ÔN RH MẠCH HỞ
374 lượt xem 20:30 28/03/2021
[LIVE 09: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II]
328 lượt xem 20:30 19/03/2021
LIVE 08: TỔNG ÔN ANKADIEN
326 lượt xem 20:30 13/03/2021
LIVE07: TỔNG ÔN LÝ THUYẾT ANKAN, ANKEN
282 lượt xem 20:30 07/03/2021
LIVE 06: PHẢN ỨNG HALOGEN HÓA ANKAN, PHẢN ỨNG CRACKING
377 lượt xem 20:30 29/01/2021
Live 05. ĐỒNG PHÂN , DANH PHÁP ANKAN
418 lượt xem 20:30 24/01/2021
LIVE 04: CÁC DẠNG BÀI TẬP ANKAN
379 lượt xem 20:30 03/01/2021
LIVE 03. XÁC ĐỊNH CTPT HỢP CHẤT HỮU CƠ
391 lượt xem 20:30 27/12/2020
LIVE 02. ÔN TẬP HỌC KÌ I
479 lượt xem 20:30 20/12/2020
LIVE 01] Dạng toán khử oxit kim loại bằng CO, H2, C
387 lượt xem 20:30 13/12/2020