[LIVE 37] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU (BUỔI 2)

Nguyễn Thị Thu
24633 lượt xem
Livestream HÓA cô THU

Livestream HÓA cô THU


Danh sách bài học 88 bài
CHỮA TEST TỔNG ÔN ĐỀ SỐ 7
46 lượt xem 20:08 25/07/2021
[HỌC SỚM 12] TỔNG ÔN CACBOHIDRAT
413 lượt xem 09:25 22/07/2021
[HỌC SỚM HÓA 12] “LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ POLISACCARIT”
308 lượt xem 09:36 20/07/2021
CHỮA ĐỀ TEST TỔNG HỢP 06
310 lượt xem 20:08 18/07/2021
BIỆN LUẬN CÔNG THỨC CẤU TẠO ESTE
183 lượt xem 20:06 17/07/2021
[LIVE 50] LÝ THUYẾT VỀ DISACCARIT
297 lượt xem 20:00 15/07/2021
[LIVE 49] LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP MONOSACCARIT
256 lượt xem 09:12 14/07/2021
CHỮA ĐỀ TEST ONLINE TUẦN 5
350 lượt xem 20:00 11/07/2021
[LIVE 48] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN VD - VDC CHẤT BÉO
258 lượt xem 09:17 10/07/2021
[LIVE 47] THỦY PHÂN ESTE ĐA CHỨC
251 lượt xem 15:00 09/07/2021
[HOT LIVE] TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI CHƯƠNG 1 + 2 TRONG ĐỀ THI THPTQG 2021
159 lượt xem 20:57 08/07/2021
[LIVE 46] ESTE ĐA CHỨC
0 lượt xem 20:00 07/07/2021
[LIVE 45] CHỮA ĐỀ TEST HÓA TỔNG HỢP LẦN 4
409 lượt xem 09:22 05/07/2021
[LIVE 44] CHỮA ĐỀ TEST HÓA TỔNG HỢP LẦN 4
170 lượt xem 20:00 04/07/2021
[LIVE 43] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ESTE HÓA
234 lượt xem 15:00 03/07/2021
[LIVE 42] 20 CÂU HỎI ESTE LIPIT PHÁT TRIỂN TƯ DUY
349 lượt xem 20:00 01/07/2021
[LIVE 41] KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE
159 lượt xem 09:00 01/07/2021
[LIVE 40] BÀI TOÁN THỦY PHÂN CHẤT BÉO TRONG MÔI TRƯỜNG KIỀM
172 lượt xem 20:00 30/06/2021
LIVE 001: LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ESTE
275 lượt xem 09:00 29/06/2021
[LIVE 39] CHỮA ĐỀ THI THỬ CHƯƠNG 1+2
206 lượt xem 20:00 27/06/2021
LIVE 38] TỔNG ÔN ESTE - LIPIT
153 lượt xem 09:03 27/06/2021
[LIVE 39] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT (BUỔI 2)
300 lượt xem 15:00 25/06/2021
[LIVE 38] 50 CÂU TRẮC NGHIỆM CACBOHIDRAT ĐỦ MỨC ĐỘ
150 lượt xem 16:15 24/06/2021
[LIVE 37] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU (BUỔI 2)
218 lượt xem 20:44 23/06/2021
[LIVE 36] BỒI GỐC HÓA HỌC BUỔI 4
257 lượt xem 09:05 22/06/2021
[LIVE 35] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU (BUỔI 1)
214 lượt xem 20:00 21/06/2021
[LIVE 34] CÁC LỖI SAI THƯỜNG GẶP CHƯƠNG 1 ESTE LIPIT
206 lượt xem 20:00 20/06/2021
[LIVE 33] ÔN TẬP LIPIT VÀ CHẤT BÉO
234 lượt xem 20:00 19/06/2021
[LIVE 32] POLISSACCARIT VÀ KĨ THUẬT GIẢI BÀI TÍNH TÍNH SỐ MẮT XÍCH
215 lượt xem 15:00 18/06/2021
[LIVE 31] TỔNG ÔN HỮU CƠ 11 BUỔI 1
233 lượt xem 20:20 17/06/2021
[LIVE 30] 35 CÂU ESTE LIPIT ĐỦ 4 CẤP ĐỘ
351 lượt xem 19:30 14/06/2021
[LIVE 29] TỔNG HỢP CÂU HỎI ĐẾN ESTE LIPIT VÀ CACBOHIDRAT
210 lượt xem 20:00 13/06/2021
[LIVE 28] TỔNG ÔN MONOSACCARIT VÀ DISACCARIT
213 lượt xem 20:00 12/06/2021
[LIVE 27]TUYỂN TẬP 36 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT THƯỜNG GẶP TRONG THI THPTQG
212 lượt xem 20:25 11/06/2021
[LIVE 24] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN XENLULOZO TÁC DỤNG VỚI HNO3 và (CH3CO)2O
180 lượt xem 20:00 10/06/2021
[LIVE 23] KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN LÊN MEN GLUCOZO
246 lượt xem 20:00 09/06/2021
[LIVE 22] ESTE ĐA CHỨC BUỔI 2
268 lượt xem 15:00 08/06/2021
[LIVE 21] 52 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT TỪ NHẬN BIẾT ĐẾN VẬN DỤNG CAO
236 lượt xem 20:00 07/06/2021
[LIVE 20] THỦY PHÂN ESTE ĐA CHỨC
257 lượt xem 20:00 06/06/2021
[LIVE 19] CHỮA ĐỀ THI THỬ ONLINE
251 lượt xem 09:30 06/06/2021
TỔNG ÔN ESTE LIPIT SIÊU CHẤT
233 lượt xem 14:57 04/06/2021
[LIVE 18] ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ TƯ VẤN PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ MÔN HOÁ
273 lượt xem 20:00 03/06/2021
[LIVE 17] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG, PHẢN ỨNG CHÁY CACBOHIDRAT
287 lượt xem 20:00 02/06/2021
[LIVE 16] TỔNG LÝ THUYẾT VỀ SACCAROZO
264 lượt xem 20:00 31/05/2021
[LIVE 15] LÝ THUYẾT CACBOHIDRAT
283 lượt xem 20:00 30/05/2021
[LIVE 14] CHỮA ĐỀ THI THỬ ONLINE CHƯƠNG ESTE LIPIT LẦN 2
303 lượt xem 20:00 28/05/2021
[LIVE 13] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ESTE PHENOL
261 lượt xem 20:00 27/05/2021
[LIVE 12] GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DỒN CHẤT
105 lượt xem 20:00 26/05/2021
[LIVE 11] Cách làm bài tập este từ con số 0
299 lượt xem 15:00 26/05/2021
[LIVE 10] TỔNG LÝ THUYẾT ESTE - LIPIT
271 lượt xem 20:00 25/05/2021
[LIVE 09] LỚP 12 - CHUỖI PHẢN ỨNG ESTE HÓA
338 lượt xem 20:00 24/05/2021
[LIVE 09] LỚP 12 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ESTE - LIPIT
350 lượt xem 20:00 23/05/2021
[LIVE 08] LỚP 12 - TỔNG ÔN ESTE- LIPIT BUỔI 2
259 lượt xem 20:00 22/05/2021
[LIVE 07] LỚP 12 - TỔNG ÔN ESTE- LIPIT BUỔI 1
302 lượt xem 20:00 21/05/2021
[LIVE 06] LỚP 12 - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP LIPIT
295 lượt xem 20:00 20/05/2021
[LIVE 05] LỚP 12 - TỔNG HỢP CÁC DẠNG TOÁN ESTE
307 lượt xem 20:00 19/05/2021
[LIVE 04] LỚP 12 - KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ESTE HÓA
305 lượt xem 20:00 18/05/2021
[LIVE 03] LỚP 12 - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE
325 lượt xem 20:00 16/05/2021
[LIVE 02] LỚP 12 - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN THỦY PHÂN ESTE
319 lượt xem 20:00 15/05/2021
[LIVE 01] LỚP 12 ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ DẠNG TOÁN THUỶ PHÂN ESTE
414 lượt xem 20:00 14/05/2021
[LIVE 28] TỔNG ÔN HỮU CƠ BUỔI 3
439 lượt xem 20:00 12/05/2021
[LIVE 27] TỔNG ÔN HỮU CƠ BUỔI 2
257 lượt xem 20:06 11/05/2021
[LIVE 26]: TỔNG ÔN HÓA HỮU CƠ buổi 1
269 lượt xem 19:45 10/05/2021
[LIVE 25]: ÔN TẬP HK2 - Đề MINH HỌA SỐ 04
281 lượt xem 20:00 09/05/2021
[LIVE 24]: BÀI TẬP TỔNG HỢP ANDEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC
312 lượt xem 20:00 07/05/2021
[LIVE 23]: TỔNG ÔN HỌC KỲ 2 - AXIT CACBOXYLIC
395 lượt xem 20:00 04/05/2021
[LIVE 22]: ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - ĐỀ MINH HỌA SỐ 3
455 lượt xem 20:00 27/04/2021
[LIVE 21]: ÔN TẬP HK2 - Đề DỰ ĐOÁN SỐ 02
350 lượt xem 20:00 25/04/2021
[LIVE 20]: ÔN TẬP HK2 - Đề DỰ ĐOÁN SỐ 01
195 lượt xem 20:00 23/04/2021
[LIVE 19]: ÔN TẬP HỌC KÌ 2 ANDEHIT XETON
292 lượt xem 20:00 20/04/2021
[LIVE 18]: Ôn tập học kì 2
485 lượt xem 20:00 18/04/2021
[LIVE 17]: LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP PHENOL
352 lượt xem 20:00 16/04/2021
[LIVE 16]: TỔNG ÔN ANCOL
535 lượt xem 20:00 13/04/2021
[LIVE 15]: KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN TÁCH NƯỚC ANCOL
493 lượt xem 20:00 11/04/2021
[LIVE 14]: KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN OXI HÓA ANCOL
512 lượt xem 20:00 09/04/2021
[LIVE 13]: ÔN TẬP HỌC KÌ II MỨC ĐỘ 1
606 lượt xem 20:30 06/04/2021
[LIVE 12] TUYỆT CHIÊU GIẢI BÀI TẬP RH THƠM
265 lượt xem 20:39 04/04/2021
LIVE 11: TỔNG LÝ THUYẾT RH THƠM
251 lượt xem 20:30 02/04/2021
LIVE 10: TỔNG ÔN RH MẠCH HỞ
274 lượt xem 20:30 28/03/2021
[LIVE 09: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II]
235 lượt xem 20:30 19/03/2021
LIVE 08: TỔNG ÔN ANKADIEN
261 lượt xem 20:30 13/03/2021
LIVE07: TỔNG ÔN LÝ THUYẾT ANKAN, ANKEN
205 lượt xem 20:30 07/03/2021
LIVE 06: PHẢN ỨNG HALOGEN HÓA ANKAN, PHẢN ỨNG CRACKING
271 lượt xem 20:30 29/01/2021
Live 05. ĐỒNG PHÂN , DANH PHÁP ANKAN
288 lượt xem 20:30 24/01/2021
LIVE 04: CÁC DẠNG BÀI TẬP ANKAN
267 lượt xem 20:30 03/01/2021
LIVE 03. XÁC ĐỊNH CTPT HỢP CHẤT HỮU CƠ
268 lượt xem 20:30 27/12/2020
LIVE 02. ÔN TẬP HỌC KÌ I
317 lượt xem 20:30 20/12/2020
LIVE 01] Dạng toán khử oxit kim loại bằng CO, H2, C
297 lượt xem 20:30 13/12/2020