BÀI TẬP TỰ LUYỆN AMIN DÀNH CHO LIVE VIP

Nguyễn Thị Thu
43220 lượt xem
Livestream HÓA cô THU

Livestream HÓA cô THU


Danh sách bài học 107 bài
CHỮA BÀI TEST TỔNG HỢP LẦN 3
507 lượt xem 16:36 22/09/2021
CHỮA ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
643 lượt xem 20:09 16/09/2021
CHỮA BÀI TEST TỔNG ÔN LẦN 2
909 lượt xem 20:07 09/09/2021
[2K4] ÔN TẬP CHƯƠNG ESTE - LIPIT…
261 lượt xem 16:11 08/09/2021
[2K4] - CHỮA ĐỀ TEST TỔNG HỢP LẦN 1
764 lượt xem 15:10 31/08/2021
CHỮA TEST LẦN 11
542 lượt xem 16:39 23/08/2021
[2k4] BÀI TOÁN THỦY PHÂN PEPTIT (BUỔI 1)
198 lượt xem 09:06 22/08/2021
[BỒI GỐC CÔ CƠ ] BUỔI 2
305 lượt xem 09:08 19/08/2021
[2K4] - CHỮA ĐỀ TEST ONLINE
111 lượt xem 20:00 18/08/2021
[2K4] - BỒI GỐC VÔ CƠ
187 lượt xem 09:05 17/08/2021
[GROUP VIP 2K4] MỘT SỐ BÀI TẬP VÊ MUỐI AMINO AXIT
269 lượt xem 09:08 15/08/2021
[GROUP VIP 2K4] LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM AMINO AXIT
216 lượt xem 15:33 13/08/2021
[2K4] - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM AMINO - AXIT (B1)
0 lượt xem 20:00 12/08/2021
[2K4] - KHÁI NIỆM BẬC, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP AMIN
365 lượt xem 20:00 10/08/2021
[GROUP VIP 2K4] TEST TỔNG ÔN AMIN, AMINO AXIT
356 lượt xem 20:10 08/08/2021
TỔNG ÔN AMIN-AMINO AXIT
507 lượt xem 20:09 05/08/2021
[HỌC SỚM HÓA 10 -2K6] XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
363 lượt xem 20:09 02/08/2021
CHỮA ĐỀ TEST TỔNG ÔN SỐ 08
214 lượt xem 20:00 01/08/2021
BÀI TẬP TỰ LUYỆN AMIN DÀNH CHO LIVE VIP
533 lượt xem 15:00 28/07/2021
CHỮA TEST TỔNG ÔN ĐỀ SỐ 7
467 lượt xem 20:08 25/07/2021
[HỌC SỚM 12] TỔNG ÔN CACBOHIDRAT
574 lượt xem 09:25 22/07/2021
[HỌC SỚM HÓA 12] “LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ POLISACCARIT”
467 lượt xem 09:36 20/07/2021
CHỮA ĐỀ TEST TỔNG HỢP 06
433 lượt xem 20:08 18/07/2021
BIỆN LUẬN CÔNG THỨC CẤU TẠO ESTE
346 lượt xem 20:06 17/07/2021
[LIVE 50] LÝ THUYẾT VỀ DISACCARIT
428 lượt xem 20:00 15/07/2021
[LIVE 49] LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP MONOSACCARIT
411 lượt xem 09:12 14/07/2021
CHỮA ĐỀ TEST ONLINE TUẦN 5
485 lượt xem 20:00 11/07/2021
[LIVE 48] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN VD - VDC CHẤT BÉO
412 lượt xem 09:17 10/07/2021
[LIVE 47] THỦY PHÂN ESTE ĐA CHỨC
357 lượt xem 15:00 09/07/2021
[HOT LIVE] TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI CHƯƠNG 1 + 2 TRONG ĐỀ THI THPTQG 2021
291 lượt xem 20:57 08/07/2021
[LIVE 46] ESTE ĐA CHỨC
0 lượt xem 20:00 07/07/2021
[LIVE 45] CHỮA ĐỀ TEST HÓA TỔNG HỢP LẦN 4
521 lượt xem 09:22 05/07/2021
[LIVE 44] CHỮA ĐỀ TEST HÓA TỔNG HỢP LẦN 4
281 lượt xem 20:00 04/07/2021
[LIVE 43] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ESTE HÓA
358 lượt xem 15:00 03/07/2021
[LIVE 42] 20 CÂU HỎI ESTE LIPIT PHÁT TRIỂN TƯ DUY
486 lượt xem 20:00 01/07/2021
[LIVE 41] KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE
288 lượt xem 09:00 01/07/2021
[LIVE 40] BÀI TOÁN THỦY PHÂN CHẤT BÉO TRONG MÔI TRƯỜNG KIỀM
263 lượt xem 20:00 30/06/2021
LIVE 001: LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ESTE
405 lượt xem 09:00 29/06/2021
[LIVE 39] CHỮA ĐỀ THI THỬ CHƯƠNG 1+2
331 lượt xem 20:00 27/06/2021
LIVE 38] TỔNG ÔN ESTE - LIPIT
291 lượt xem 09:03 27/06/2021
[LIVE 39] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT (BUỔI 2)
412 lượt xem 15:00 25/06/2021
[LIVE 38] 50 CÂU TRẮC NGHIỆM CACBOHIDRAT ĐỦ MỨC ĐỘ
297 lượt xem 16:15 24/06/2021
[LIVE 37] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU (BUỔI 2)
366 lượt xem 20:44 23/06/2021
[LIVE 36] BỒI GỐC HÓA HỌC BUỔI 4
380 lượt xem 09:05 22/06/2021
[LIVE 35] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU (BUỔI 1)
396 lượt xem 20:00 21/06/2021
[LIVE 34] CÁC LỖI SAI THƯỜNG GẶP CHƯƠNG 1 ESTE LIPIT
310 lượt xem 20:00 20/06/2021
[LIVE 33] ÔN TẬP LIPIT VÀ CHẤT BÉO
339 lượt xem 20:00 19/06/2021
[LIVE 32] POLISSACCARIT VÀ KĨ THUẬT GIẢI BÀI TÍNH TÍNH SỐ MẮT XÍCH
357 lượt xem 15:00 18/06/2021
[LIVE 31] TỔNG ÔN HỮU CƠ 11 BUỔI 1
343 lượt xem 20:20 17/06/2021
[LIVE 30] 35 CÂU ESTE LIPIT ĐỦ 4 CẤP ĐỘ
446 lượt xem 19:30 14/06/2021
[LIVE 29] TỔNG HỢP CÂU HỎI ĐẾN ESTE LIPIT VÀ CACBOHIDRAT
294 lượt xem 20:00 13/06/2021
[LIVE 28] TỔNG ÔN MONOSACCARIT VÀ DISACCARIT
317 lượt xem 20:00 12/06/2021
[LIVE 27]TUYỂN TẬP 36 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT THƯỜNG GẶP TRONG THI THPTQG
327 lượt xem 20:25 11/06/2021
[LIVE 24] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN XENLULOZO TÁC DỤNG VỚI HNO3 và (CH3CO)2O
285 lượt xem 20:00 10/06/2021
[LIVE 23] KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN LÊN MEN GLUCOZO
350 lượt xem 20:00 09/06/2021
[LIVE 22] ESTE ĐA CHỨC BUỔI 2
407 lượt xem 15:00 08/06/2021
[LIVE 21] 52 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT TỪ NHẬN BIẾT ĐẾN VẬN DỤNG CAO
359 lượt xem 20:00 07/06/2021
[LIVE 20] THỦY PHÂN ESTE ĐA CHỨC
366 lượt xem 20:00 06/06/2021
[LIVE 19] CHỮA ĐỀ THI THỬ ONLINE
375 lượt xem 09:30 06/06/2021
TỔNG ÔN ESTE LIPIT SIÊU CHẤT
348 lượt xem 14:57 04/06/2021
[LIVE 18] ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ TƯ VẤN PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ MÔN HOÁ
430 lượt xem 20:00 03/06/2021
[LIVE 17] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG, PHẢN ỨNG CHÁY CACBOHIDRAT
416 lượt xem 20:00 02/06/2021
[LIVE 16] TỔNG LÝ THUYẾT VỀ SACCAROZO
349 lượt xem 20:00 31/05/2021
[LIVE 15] LÝ THUYẾT CACBOHIDRAT
405 lượt xem 20:00 30/05/2021
[LIVE 14] CHỮA ĐỀ THI THỬ ONLINE CHƯƠNG ESTE LIPIT LẦN 2
400 lượt xem 20:00 28/05/2021
[LIVE 13] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ESTE PHENOL
348 lượt xem 20:00 27/05/2021
[LIVE 12] GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DỒN CHẤT
105 lượt xem 20:00 26/05/2021
[LIVE 11] Cách làm bài tập este từ con số 0
424 lượt xem 15:00 26/05/2021
[LIVE 10] TỔNG LÝ THUYẾT ESTE - LIPIT
390 lượt xem 20:00 25/05/2021
[LIVE 09] LỚP 12 - CHUỖI PHẢN ỨNG ESTE HÓA
538 lượt xem 20:00 24/05/2021
[LIVE 09] LỚP 12 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ESTE - LIPIT
510 lượt xem 20:00 23/05/2021
[LIVE 08] LỚP 12 - TỔNG ÔN ESTE- LIPIT BUỔI 2
380 lượt xem 20:00 22/05/2021
[LIVE 07] LỚP 12 - TỔNG ÔN ESTE- LIPIT BUỔI 1
446 lượt xem 20:00 21/05/2021
[LIVE 06] LỚP 12 - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP LIPIT
438 lượt xem 20:00 20/05/2021
[LIVE 05] LỚP 12 - TỔNG HỢP CÁC DẠNG TOÁN ESTE
475 lượt xem 20:00 19/05/2021
[LIVE 04] LỚP 12 - KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ESTE HÓA
487 lượt xem 20:00 18/05/2021
[LIVE 03] LỚP 12 - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE
463 lượt xem 20:00 16/05/2021
[LIVE 02] LỚP 12 - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN THỦY PHÂN ESTE
475 lượt xem 20:00 15/05/2021
[LIVE 01] LỚP 12 ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ DẠNG TOÁN THUỶ PHÂN ESTE
583 lượt xem 20:00 14/05/2021
[LIVE 28] TỔNG ÔN HỮU CƠ BUỔI 3
623 lượt xem 20:00 12/05/2021
[LIVE 27] TỔNG ÔN HỮU CƠ BUỔI 2
412 lượt xem 20:06 11/05/2021
[LIVE 26]: TỔNG ÔN HÓA HỮU CƠ buổi 1
397 lượt xem 19:45 10/05/2021
[LIVE 25]: ÔN TẬP HK2 - Đề MINH HỌA SỐ 04
420 lượt xem 20:00 09/05/2021
[LIVE 24]: BÀI TẬP TỔNG HỢP ANDEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC
414 lượt xem 20:00 07/05/2021
[LIVE 23]: TỔNG ÔN HỌC KỲ 2 - AXIT CACBOXYLIC
526 lượt xem 20:00 04/05/2021
[LIVE 22]: ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - ĐỀ MINH HỌA SỐ 3
640 lượt xem 20:00 27/04/2021
[LIVE 21]: ÔN TẬP HK2 - Đề DỰ ĐOÁN SỐ 02
445 lượt xem 20:00 25/04/2021
[LIVE 20]: ÔN TẬP HK2 - Đề DỰ ĐOÁN SỐ 01
305 lượt xem 20:00 23/04/2021
[LIVE 19]: ÔN TẬP HỌC KÌ 2 ANDEHIT XETON
417 lượt xem 20:00 20/04/2021
[LIVE 18]: Ôn tập học kì 2
576 lượt xem 20:00 18/04/2021
[LIVE 17]: LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP PHENOL
447 lượt xem 20:00 16/04/2021
[LIVE 16]: TỔNG ÔN ANCOL
643 lượt xem 20:00 13/04/2021
[LIVE 15]: KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN TÁCH NƯỚC ANCOL
641 lượt xem 20:00 11/04/2021
[LIVE 14]: KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN OXI HÓA ANCOL
630 lượt xem 20:00 09/04/2021
[LIVE 13]: ÔN TẬP HỌC KÌ II MỨC ĐỘ 1
725 lượt xem 20:30 06/04/2021
[LIVE 12] TUYỆT CHIÊU GIẢI BÀI TẬP RH THƠM
382 lượt xem 20:39 04/04/2021
LIVE 11: TỔNG LÝ THUYẾT RH THƠM
357 lượt xem 20:30 02/04/2021
LIVE 10: TỔNG ÔN RH MẠCH HỞ
393 lượt xem 20:30 28/03/2021
[LIVE 09: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II]
341 lượt xem 20:30 19/03/2021
LIVE 08: TỔNG ÔN ANKADIEN
346 lượt xem 20:30 13/03/2021
LIVE07: TỔNG ÔN LÝ THUYẾT ANKAN, ANKEN
292 lượt xem 20:30 07/03/2021
LIVE 06: PHẢN ỨNG HALOGEN HÓA ANKAN, PHẢN ỨNG CRACKING
390 lượt xem 20:30 29/01/2021
Live 05. ĐỒNG PHÂN , DANH PHÁP ANKAN
441 lượt xem 20:30 24/01/2021
LIVE 04: CÁC DẠNG BÀI TẬP ANKAN
400 lượt xem 20:30 03/01/2021
LIVE 03. XÁC ĐỊNH CTPT HỢP CHẤT HỮU CƠ
416 lượt xem 20:30 27/12/2020
LIVE 02. ÔN TẬP HỌC KÌ I
511 lượt xem 20:30 20/12/2020
LIVE 01] Dạng toán khử oxit kim loại bằng CO, H2, C
404 lượt xem 20:30 13/12/2020