[LIVE 11] Cách làm bài tập este từ con số 0

Nguyễn Thị Thu
41174 lượt xem
Livestream HÓA cô THU

Livestream HÓA cô THU


Danh sách bài học 106 bài
CHỮA ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
589 lượt xem 20:09 16/09/2021
CHỮA BÀI TEST TỔNG ÔN LẦN 2
894 lượt xem 20:07 09/09/2021
[2K4] ÔN TẬP CHƯƠNG ESTE - LIPIT…
240 lượt xem 16:11 08/09/2021
[2K4] - CHỮA ĐỀ TEST TỔNG HỢP LẦN 1
755 lượt xem 15:10 31/08/2021
CHỮA TEST LẦN 11
530 lượt xem 16:39 23/08/2021
[2k4] BÀI TOÁN THỦY PHÂN PEPTIT (BUỔI 1)
182 lượt xem 09:06 22/08/2021
[BỒI GỐC CÔ CƠ ] BUỔI 2
292 lượt xem 09:08 19/08/2021
[2K4] - CHỮA ĐỀ TEST ONLINE
100 lượt xem 20:00 18/08/2021
[2K4] - BỒI GỐC VÔ CƠ
177 lượt xem 09:05 17/08/2021
[GROUP VIP 2K4] MỘT SỐ BÀI TẬP VÊ MUỐI AMINO AXIT
254 lượt xem 09:08 15/08/2021
[GROUP VIP 2K4] LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM AMINO AXIT
200 lượt xem 15:33 13/08/2021
[2K4] - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM AMINO - AXIT (B1)
0 lượt xem 20:00 12/08/2021
[2K4] - KHÁI NIỆM BẬC, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP AMIN
354 lượt xem 20:00 10/08/2021
[GROUP VIP 2K4] TEST TỔNG ÔN AMIN, AMINO AXIT
346 lượt xem 20:10 08/08/2021
TỔNG ÔN AMIN-AMINO AXIT
492 lượt xem 20:09 05/08/2021
[HỌC SỚM HÓA 10 -2K6] XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
352 lượt xem 20:09 02/08/2021
CHỮA ĐỀ TEST TỔNG ÔN SỐ 08
203 lượt xem 20:00 01/08/2021
BÀI TẬP TỰ LUYỆN AMIN DÀNH CHO LIVE VIP
519 lượt xem 15:00 28/07/2021
CHỮA TEST TỔNG ÔN ĐỀ SỐ 7
453 lượt xem 20:08 25/07/2021
[HỌC SỚM 12] TỔNG ÔN CACBOHIDRAT
561 lượt xem 09:25 22/07/2021
[HỌC SỚM HÓA 12] “LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ POLISACCARIT”
453 lượt xem 09:36 20/07/2021
CHỮA ĐỀ TEST TỔNG HỢP 06
417 lượt xem 20:08 18/07/2021
BIỆN LUẬN CÔNG THỨC CẤU TẠO ESTE
328 lượt xem 20:06 17/07/2021
[LIVE 50] LÝ THUYẾT VỀ DISACCARIT
412 lượt xem 20:00 15/07/2021
[LIVE 49] LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP MONOSACCARIT
398 lượt xem 09:12 14/07/2021
CHỮA ĐỀ TEST ONLINE TUẦN 5
473 lượt xem 20:00 11/07/2021
[LIVE 48] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN VD - VDC CHẤT BÉO
390 lượt xem 09:17 10/07/2021
[LIVE 47] THỦY PHÂN ESTE ĐA CHỨC
345 lượt xem 15:00 09/07/2021
[HOT LIVE] TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI CHƯƠNG 1 + 2 TRONG ĐỀ THI THPTQG 2021
275 lượt xem 20:57 08/07/2021
[LIVE 46] ESTE ĐA CHỨC
0 lượt xem 20:00 07/07/2021
[LIVE 45] CHỮA ĐỀ TEST HÓA TỔNG HỢP LẦN 4
505 lượt xem 09:22 05/07/2021
[LIVE 44] CHỮA ĐỀ TEST HÓA TỔNG HỢP LẦN 4
263 lượt xem 20:00 04/07/2021
[LIVE 43] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ESTE HÓA
340 lượt xem 15:00 03/07/2021
[LIVE 42] 20 CÂU HỎI ESTE LIPIT PHÁT TRIỂN TƯ DUY
473 lượt xem 20:00 01/07/2021
[LIVE 41] KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE
274 lượt xem 09:00 01/07/2021
[LIVE 40] BÀI TOÁN THỦY PHÂN CHẤT BÉO TRONG MÔI TRƯỜNG KIỀM
250 lượt xem 20:00 30/06/2021
LIVE 001: LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ESTE
392 lượt xem 09:00 29/06/2021
[LIVE 39] CHỮA ĐỀ THI THỬ CHƯƠNG 1+2
312 lượt xem 20:00 27/06/2021
LIVE 38] TỔNG ÔN ESTE - LIPIT
277 lượt xem 09:03 27/06/2021
[LIVE 39] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT (BUỔI 2)
395 lượt xem 15:00 25/06/2021
[LIVE 38] 50 CÂU TRẮC NGHIỆM CACBOHIDRAT ĐỦ MỨC ĐỘ
281 lượt xem 16:15 24/06/2021
[LIVE 37] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU (BUỔI 2)
352 lượt xem 20:44 23/06/2021
[LIVE 36] BỒI GỐC HÓA HỌC BUỔI 4
366 lượt xem 09:05 22/06/2021
[LIVE 35] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU (BUỔI 1)
381 lượt xem 20:00 21/06/2021
[LIVE 34] CÁC LỖI SAI THƯỜNG GẶP CHƯƠNG 1 ESTE LIPIT
298 lượt xem 20:00 20/06/2021
[LIVE 33] ÔN TẬP LIPIT VÀ CHẤT BÉO
327 lượt xem 20:00 19/06/2021
[LIVE 32] POLISSACCARIT VÀ KĨ THUẬT GIẢI BÀI TÍNH TÍNH SỐ MẮT XÍCH
343 lượt xem 15:00 18/06/2021
[LIVE 31] TỔNG ÔN HỮU CƠ 11 BUỔI 1
333 lượt xem 20:20 17/06/2021
[LIVE 30] 35 CÂU ESTE LIPIT ĐỦ 4 CẤP ĐỘ
423 lượt xem 19:30 14/06/2021
[LIVE 29] TỔNG HỢP CÂU HỎI ĐẾN ESTE LIPIT VÀ CACBOHIDRAT
280 lượt xem 20:00 13/06/2021
[LIVE 28] TỔNG ÔN MONOSACCARIT VÀ DISACCARIT
300 lượt xem 20:00 12/06/2021
[LIVE 27]TUYỂN TẬP 36 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT THƯỜNG GẶP TRONG THI THPTQG
311 lượt xem 20:25 11/06/2021
[LIVE 24] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN XENLULOZO TÁC DỤNG VỚI HNO3 và (CH3CO)2O
272 lượt xem 20:00 10/06/2021
[LIVE 23] KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN LÊN MEN GLUCOZO
335 lượt xem 20:00 09/06/2021
[LIVE 22] ESTE ĐA CHỨC BUỔI 2
391 lượt xem 15:00 08/06/2021
[LIVE 21] 52 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT TỪ NHẬN BIẾT ĐẾN VẬN DỤNG CAO
348 lượt xem 20:00 07/06/2021
[LIVE 20] THỦY PHÂN ESTE ĐA CHỨC
355 lượt xem 20:00 06/06/2021
[LIVE 19] CHỮA ĐỀ THI THỬ ONLINE
362 lượt xem 09:30 06/06/2021
TỔNG ÔN ESTE LIPIT SIÊU CHẤT
337 lượt xem 14:57 04/06/2021
[LIVE 18] ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ TƯ VẤN PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ MÔN HOÁ
419 lượt xem 20:00 03/06/2021
[LIVE 17] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG, PHẢN ỨNG CHÁY CACBOHIDRAT
401 lượt xem 20:00 02/06/2021
[LIVE 16] TỔNG LÝ THUYẾT VỀ SACCAROZO
334 lượt xem 20:00 31/05/2021
[LIVE 15] LÝ THUYẾT CACBOHIDRAT
389 lượt xem 20:00 30/05/2021
[LIVE 14] CHỮA ĐỀ THI THỬ ONLINE CHƯƠNG ESTE LIPIT LẦN 2
384 lượt xem 20:00 28/05/2021
[LIVE 13] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ESTE PHENOL
331 lượt xem 20:00 27/05/2021
[LIVE 12] GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DỒN CHẤT
105 lượt xem 20:00 26/05/2021
[LIVE 11] Cách làm bài tập este từ con số 0
410 lượt xem 15:00 26/05/2021
[LIVE 10] TỔNG LÝ THUYẾT ESTE - LIPIT
373 lượt xem 20:00 25/05/2021
[LIVE 09] LỚP 12 - CHUỖI PHẢN ỨNG ESTE HÓA
519 lượt xem 20:00 24/05/2021
[LIVE 09] LỚP 12 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ESTE - LIPIT
497 lượt xem 20:00 23/05/2021
[LIVE 08] LỚP 12 - TỔNG ÔN ESTE- LIPIT BUỔI 2
366 lượt xem 20:00 22/05/2021
[LIVE 07] LỚP 12 - TỔNG ÔN ESTE- LIPIT BUỔI 1
433 lượt xem 20:00 21/05/2021
[LIVE 06] LỚP 12 - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP LIPIT
422 lượt xem 20:00 20/05/2021
[LIVE 05] LỚP 12 - TỔNG HỢP CÁC DẠNG TOÁN ESTE
458 lượt xem 20:00 19/05/2021
[LIVE 04] LỚP 12 - KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ESTE HÓA
469 lượt xem 20:00 18/05/2021
[LIVE 03] LỚP 12 - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE
441 lượt xem 20:00 16/05/2021
[LIVE 02] LỚP 12 - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN THỦY PHÂN ESTE
457 lượt xem 20:00 15/05/2021
[LIVE 01] LỚP 12 ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ DẠNG TOÁN THUỶ PHÂN ESTE
568 lượt xem 20:00 14/05/2021
[LIVE 28] TỔNG ÔN HỮU CƠ BUỔI 3
602 lượt xem 20:00 12/05/2021
[LIVE 27] TỔNG ÔN HỮU CƠ BUỔI 2
396 lượt xem 20:06 11/05/2021
[LIVE 26]: TỔNG ÔN HÓA HỮU CƠ buổi 1
378 lượt xem 19:45 10/05/2021
[LIVE 25]: ÔN TẬP HK2 - Đề MINH HỌA SỐ 04
406 lượt xem 20:00 09/05/2021
[LIVE 24]: BÀI TẬP TỔNG HỢP ANDEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC
398 lượt xem 20:00 07/05/2021
[LIVE 23]: TỔNG ÔN HỌC KỲ 2 - AXIT CACBOXYLIC
512 lượt xem 20:00 04/05/2021
[LIVE 22]: ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - ĐỀ MINH HỌA SỐ 3
620 lượt xem 20:00 27/04/2021
[LIVE 21]: ÔN TẬP HK2 - Đề DỰ ĐOÁN SỐ 02
432 lượt xem 20:00 25/04/2021
[LIVE 20]: ÔN TẬP HK2 - Đề DỰ ĐOÁN SỐ 01
293 lượt xem 20:00 23/04/2021
[LIVE 19]: ÔN TẬP HỌC KÌ 2 ANDEHIT XETON
407 lượt xem 20:00 20/04/2021
[LIVE 18]: Ôn tập học kì 2
566 lượt xem 20:00 18/04/2021
[LIVE 17]: LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP PHENOL
432 lượt xem 20:00 16/04/2021
[LIVE 16]: TỔNG ÔN ANCOL
631 lượt xem 20:00 13/04/2021
[LIVE 15]: KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN TÁCH NƯỚC ANCOL
626 lượt xem 20:00 11/04/2021
[LIVE 14]: KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN OXI HÓA ANCOL
618 lượt xem 20:00 09/04/2021
[LIVE 13]: ÔN TẬP HỌC KÌ II MỨC ĐỘ 1
709 lượt xem 20:30 06/04/2021
[LIVE 12] TUYỆT CHIÊU GIẢI BÀI TẬP RH THƠM
371 lượt xem 20:39 04/04/2021
LIVE 11: TỔNG LÝ THUYẾT RH THƠM
343 lượt xem 20:30 02/04/2021
LIVE 10: TỔNG ÔN RH MẠCH HỞ
381 lượt xem 20:30 28/03/2021
[LIVE 09: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II]
332 lượt xem 20:30 19/03/2021
LIVE 08: TỔNG ÔN ANKADIEN
333 lượt xem 20:30 13/03/2021
LIVE07: TỔNG ÔN LÝ THUYẾT ANKAN, ANKEN
285 lượt xem 20:30 07/03/2021
LIVE 06: PHẢN ỨNG HALOGEN HÓA ANKAN, PHẢN ỨNG CRACKING
380 lượt xem 20:30 29/01/2021
Live 05. ĐỒNG PHÂN , DANH PHÁP ANKAN
424 lượt xem 20:30 24/01/2021
LIVE 04: CÁC DẠNG BÀI TẬP ANKAN
387 lượt xem 20:30 03/01/2021
LIVE 03. XÁC ĐỊNH CTPT HỢP CHẤT HỮU CƠ
398 lượt xem 20:30 27/12/2020
LIVE 02. ÔN TẬP HỌC KÌ I
483 lượt xem 20:30 20/12/2020
LIVE 01] Dạng toán khử oxit kim loại bằng CO, H2, C
391 lượt xem 20:30 13/12/2020