[LIVE 15] LÝ THUYẾT CACBOHIDRAT

Nguyễn Thị Thu
41201 lượt xem
Livestream HÓA cô THU

Livestream HÓA cô THU


Danh sách bài học 106 bài
CHỮA ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
589 lượt xem 20:09 16/09/2021
CHỮA BÀI TEST TỔNG ÔN LẦN 2
894 lượt xem 20:07 09/09/2021
[2K4] ÔN TẬP CHƯƠNG ESTE - LIPIT…
241 lượt xem 16:11 08/09/2021
[2K4] - CHỮA ĐỀ TEST TỔNG HỢP LẦN 1
755 lượt xem 15:10 31/08/2021
CHỮA TEST LẦN 11
530 lượt xem 16:39 23/08/2021
[2k4] BÀI TOÁN THỦY PHÂN PEPTIT (BUỔI 1)
182 lượt xem 09:06 22/08/2021
[BỒI GỐC CÔ CƠ ] BUỔI 2
292 lượt xem 09:08 19/08/2021
[2K4] - CHỮA ĐỀ TEST ONLINE
100 lượt xem 20:00 18/08/2021
[2K4] - BỒI GỐC VÔ CƠ
177 lượt xem 09:05 17/08/2021
[GROUP VIP 2K4] MỘT SỐ BÀI TẬP VÊ MUỐI AMINO AXIT
254 lượt xem 09:08 15/08/2021
[GROUP VIP 2K4] LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM AMINO AXIT
200 lượt xem 15:33 13/08/2021
[2K4] - LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM AMINO - AXIT (B1)
0 lượt xem 20:00 12/08/2021
[2K4] - KHÁI NIỆM BẬC, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP AMIN
354 lượt xem 20:00 10/08/2021
[GROUP VIP 2K4] TEST TỔNG ÔN AMIN, AMINO AXIT
346 lượt xem 20:10 08/08/2021
TỔNG ÔN AMIN-AMINO AXIT
492 lượt xem 20:09 05/08/2021
[HỌC SỚM HÓA 10 -2K6] XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
353 lượt xem 20:09 02/08/2021
CHỮA ĐỀ TEST TỔNG ÔN SỐ 08
204 lượt xem 20:00 01/08/2021
BÀI TẬP TỰ LUYỆN AMIN DÀNH CHO LIVE VIP
519 lượt xem 15:00 28/07/2021
CHỮA TEST TỔNG ÔN ĐỀ SỐ 7
453 lượt xem 20:08 25/07/2021
[HỌC SỚM 12] TỔNG ÔN CACBOHIDRAT
561 lượt xem 09:25 22/07/2021
[HỌC SỚM HÓA 12] “LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ POLISACCARIT”
453 lượt xem 09:36 20/07/2021
CHỮA ĐỀ TEST TỔNG HỢP 06
418 lượt xem 20:08 18/07/2021
BIỆN LUẬN CÔNG THỨC CẤU TẠO ESTE
329 lượt xem 20:06 17/07/2021
[LIVE 50] LÝ THUYẾT VỀ DISACCARIT
412 lượt xem 20:00 15/07/2021
[LIVE 49] LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP MONOSACCARIT
398 lượt xem 09:12 14/07/2021
CHỮA ĐỀ TEST ONLINE TUẦN 5
473 lượt xem 20:00 11/07/2021
[LIVE 48] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN VD - VDC CHẤT BÉO
391 lượt xem 09:17 10/07/2021
[LIVE 47] THỦY PHÂN ESTE ĐA CHỨC
345 lượt xem 15:00 09/07/2021
[HOT LIVE] TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI CHƯƠNG 1 + 2 TRONG ĐỀ THI THPTQG 2021
276 lượt xem 20:57 08/07/2021
[LIVE 46] ESTE ĐA CHỨC
0 lượt xem 20:00 07/07/2021
[LIVE 45] CHỮA ĐỀ TEST HÓA TỔNG HỢP LẦN 4
505 lượt xem 09:22 05/07/2021
[LIVE 44] CHỮA ĐỀ TEST HÓA TỔNG HỢP LẦN 4
263 lượt xem 20:00 04/07/2021
[LIVE 43] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ESTE HÓA
341 lượt xem 15:00 03/07/2021
[LIVE 42] 20 CÂU HỎI ESTE LIPIT PHÁT TRIỂN TƯ DUY
473 lượt xem 20:00 01/07/2021
[LIVE 41] KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE
274 lượt xem 09:00 01/07/2021
[LIVE 40] BÀI TOÁN THỦY PHÂN CHẤT BÉO TRONG MÔI TRƯỜNG KIỀM
250 lượt xem 20:00 30/06/2021
LIVE 001: LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM ESTE
392 lượt xem 09:00 29/06/2021
[LIVE 39] CHỮA ĐỀ THI THỬ CHƯƠNG 1+2
312 lượt xem 20:00 27/06/2021
LIVE 38] TỔNG ÔN ESTE - LIPIT
277 lượt xem 09:03 27/06/2021
[LIVE 39] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT (BUỔI 2)
395 lượt xem 15:00 25/06/2021
[LIVE 38] 50 CÂU TRẮC NGHIỆM CACBOHIDRAT ĐỦ MỨC ĐỘ
281 lượt xem 16:15 24/06/2021
[LIVE 37] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU (BUỔI 2)
352 lượt xem 20:44 23/06/2021
[LIVE 36] BỒI GỐC HÓA HỌC BUỔI 4
367 lượt xem 09:05 22/06/2021
[LIVE 35] 120 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU (BUỔI 1)
381 lượt xem 20:00 21/06/2021
[LIVE 34] CÁC LỖI SAI THƯỜNG GẶP CHƯƠNG 1 ESTE LIPIT
298 lượt xem 20:00 20/06/2021
[LIVE 33] ÔN TẬP LIPIT VÀ CHẤT BÉO
327 lượt xem 20:00 19/06/2021
[LIVE 32] POLISSACCARIT VÀ KĨ THUẬT GIẢI BÀI TÍNH TÍNH SỐ MẮT XÍCH
343 lượt xem 15:00 18/06/2021
[LIVE 31] TỔNG ÔN HỮU CƠ 11 BUỔI 1
333 lượt xem 20:20 17/06/2021
[LIVE 30] 35 CÂU ESTE LIPIT ĐỦ 4 CẤP ĐỘ
424 lượt xem 19:30 14/06/2021
[LIVE 29] TỔNG HỢP CÂU HỎI ĐẾN ESTE LIPIT VÀ CACBOHIDRAT
280 lượt xem 20:00 13/06/2021
[LIVE 28] TỔNG ÔN MONOSACCARIT VÀ DISACCARIT
301 lượt xem 20:00 12/06/2021
[LIVE 27]TUYỂN TẬP 36 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT THƯỜNG GẶP TRONG THI THPTQG
312 lượt xem 20:25 11/06/2021
[LIVE 24] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN XENLULOZO TÁC DỤNG VỚI HNO3 và (CH3CO)2O
272 lượt xem 20:00 10/06/2021
[LIVE 23] KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN LÊN MEN GLUCOZO
336 lượt xem 20:00 09/06/2021
[LIVE 22] ESTE ĐA CHỨC BUỔI 2
392 lượt xem 15:00 08/06/2021
[LIVE 21] 52 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT TỪ NHẬN BIẾT ĐẾN VẬN DỤNG CAO
348 lượt xem 20:00 07/06/2021
[LIVE 20] THỦY PHÂN ESTE ĐA CHỨC
355 lượt xem 20:00 06/06/2021
[LIVE 19] CHỮA ĐỀ THI THỬ ONLINE
363 lượt xem 09:30 06/06/2021
TỔNG ÔN ESTE LIPIT SIÊU CHẤT
337 lượt xem 14:57 04/06/2021
[LIVE 18] ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ TƯ VẤN PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ MÔN HOÁ
419 lượt xem 20:00 03/06/2021
[LIVE 17] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG, PHẢN ỨNG CHÁY CACBOHIDRAT
401 lượt xem 20:00 02/06/2021
[LIVE 16] TỔNG LÝ THUYẾT VỀ SACCAROZO
334 lượt xem 20:00 31/05/2021
[LIVE 15] LÝ THUYẾT CACBOHIDRAT
390 lượt xem 20:00 30/05/2021
[LIVE 14] CHỮA ĐỀ THI THỬ ONLINE CHƯƠNG ESTE LIPIT LẦN 2
385 lượt xem 20:00 28/05/2021
[LIVE 13] KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ESTE PHENOL
331 lượt xem 20:00 27/05/2021
[LIVE 12] GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DỒN CHẤT
105 lượt xem 20:00 26/05/2021
[LIVE 11] Cách làm bài tập este từ con số 0
410 lượt xem 15:00 26/05/2021
[LIVE 10] TỔNG LÝ THUYẾT ESTE - LIPIT
373 lượt xem 20:00 25/05/2021
[LIVE 09] LỚP 12 - CHUỖI PHẢN ỨNG ESTE HÓA
519 lượt xem 20:00 24/05/2021
[LIVE 09] LỚP 12 - CHỮA ĐỀ THI THỬ ESTE - LIPIT
497 lượt xem 20:00 23/05/2021
[LIVE 08] LỚP 12 - TỔNG ÔN ESTE- LIPIT BUỔI 2
366 lượt xem 20:00 22/05/2021
[LIVE 07] LỚP 12 - TỔNG ÔN ESTE- LIPIT BUỔI 1
434 lượt xem 20:00 21/05/2021
[LIVE 06] LỚP 12 - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP LIPIT
423 lượt xem 20:00 20/05/2021
[LIVE 05] LỚP 12 - TỔNG HỢP CÁC DẠNG TOÁN ESTE
458 lượt xem 20:00 19/05/2021
[LIVE 04] LỚP 12 - KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ESTE HÓA
470 lượt xem 20:00 18/05/2021
[LIVE 03] LỚP 12 - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE
441 lượt xem 20:00 16/05/2021
[LIVE 02] LỚP 12 - KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN THỦY PHÂN ESTE
457 lượt xem 20:00 15/05/2021
[LIVE 01] LỚP 12 ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP VÀ DẠNG TOÁN THUỶ PHÂN ESTE
568 lượt xem 20:00 14/05/2021
[LIVE 28] TỔNG ÔN HỮU CƠ BUỔI 3
602 lượt xem 20:00 12/05/2021
[LIVE 27] TỔNG ÔN HỮU CƠ BUỔI 2
396 lượt xem 20:06 11/05/2021
[LIVE 26]: TỔNG ÔN HÓA HỮU CƠ buổi 1
378 lượt xem 19:45 10/05/2021
[LIVE 25]: ÔN TẬP HK2 - Đề MINH HỌA SỐ 04
406 lượt xem 20:00 09/05/2021
[LIVE 24]: BÀI TẬP TỔNG HỢP ANDEHIT VÀ AXIT CACBOXYLIC
398 lượt xem 20:00 07/05/2021
[LIVE 23]: TỔNG ÔN HỌC KỲ 2 - AXIT CACBOXYLIC
513 lượt xem 20:00 04/05/2021
[LIVE 22]: ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - ĐỀ MINH HỌA SỐ 3
620 lượt xem 20:00 27/04/2021
[LIVE 21]: ÔN TẬP HK2 - Đề DỰ ĐOÁN SỐ 02
434 lượt xem 20:00 25/04/2021
[LIVE 20]: ÔN TẬP HK2 - Đề DỰ ĐOÁN SỐ 01
293 lượt xem 20:00 23/04/2021
[LIVE 19]: ÔN TẬP HỌC KÌ 2 ANDEHIT XETON
407 lượt xem 20:00 20/04/2021
[LIVE 18]: Ôn tập học kì 2
566 lượt xem 20:00 18/04/2021
[LIVE 17]: LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP PHENOL
432 lượt xem 20:00 16/04/2021
[LIVE 16]: TỔNG ÔN ANCOL
631 lượt xem 20:00 13/04/2021
[LIVE 15]: KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN TÁCH NƯỚC ANCOL
627 lượt xem 20:00 11/04/2021
[LIVE 14]: KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN OXI HÓA ANCOL
618 lượt xem 20:00 09/04/2021
[LIVE 13]: ÔN TẬP HỌC KÌ II MỨC ĐỘ 1
709 lượt xem 20:30 06/04/2021
[LIVE 12] TUYỆT CHIÊU GIẢI BÀI TẬP RH THƠM
371 lượt xem 20:39 04/04/2021
LIVE 11: TỔNG LÝ THUYẾT RH THƠM
343 lượt xem 20:30 02/04/2021
LIVE 10: TỔNG ÔN RH MẠCH HỞ
381 lượt xem 20:30 28/03/2021
[LIVE 09: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II]
333 lượt xem 20:30 19/03/2021
LIVE 08: TỔNG ÔN ANKADIEN
333 lượt xem 20:30 13/03/2021
LIVE07: TỔNG ÔN LÝ THUYẾT ANKAN, ANKEN
285 lượt xem 20:30 07/03/2021
LIVE 06: PHẢN ỨNG HALOGEN HÓA ANKAN, PHẢN ỨNG CRACKING
381 lượt xem 20:30 29/01/2021
Live 05. ĐỒNG PHÂN , DANH PHÁP ANKAN
424 lượt xem 20:30 24/01/2021
LIVE 04: CÁC DẠNG BÀI TẬP ANKAN
387 lượt xem 20:30 03/01/2021
LIVE 03. XÁC ĐỊNH CTPT HỢP CHẤT HỮU CƠ
398 lượt xem 20:30 27/12/2020
LIVE 02. ÔN TẬP HỌC KÌ I
483 lượt xem 20:30 20/12/2020
LIVE 01] Dạng toán khử oxit kim loại bằng CO, H2, C
392 lượt xem 20:30 13/12/2020